Kevytyrittäjyys on toimintatapa, joka mahdollistaa yksilön tai freelancetyöntekijän harjoittaa liiketoimintaa ilman varsinaisen yrityksen perustamista. Tämä tapahtuu yleensä palvelun tarjoamisen kautta, esimerkiksi freelance-työn, konsultoinnin tai projektityön avulla.

Nykyään kyseessä on suosittu vaihtoehto etenkin niille, jotka haluavat kokeilla yrittäjyyttä ilman suurta sitoutumista tai riskiä. Se tarjoaa joustavuutta työskentelyyn ja mahdollistaa itsenäisen työskentelyn ilman monimutkaisia yritysmuodon muodollisuuksia. Kuitenkin, kun harkitaan kevytyrittäjyyttä, on tärkeää ottaa huomioon useita asioita. Käydään läpi mitä vuonna 2024 täytyy tietää kevytyrittäjyydestä.

Verotus ja vakuutukset

Kaikki ansaitut tulot on ilmoitettava verotuksessa, ja niihin voi liittyä erilaisia verotuksellisia velvoitteita ja vähennyksiä. On tärkeää olla selvillä omista verovelvollisuuksistaan ja varmistaa, että veroasiat hoidetaan asianmukaisesti. Netin yleistymisen myötä tietoa saa nykyään helposti ja yleisiä neuvontapalveluita kannattaa hyödyntää tarpeen mukaan.

Kevytyrittäjänä työskentelevän kannattaa esimerkiksi harkita erilaisia vakuutuksia, kuten vastuuvakuutusta ja työttömyysvakuutusta, jotka voivat tarjota suojaa mahdollisten vahinkojen tai työttömyyden varalta. Usein kevytyrittäjät eivät kuulu YEL-piiriin, jolloin heidän kannattaa myös harkita vapaaehtoista eläkevakuutusta. Uuden hallitusohjelman myötä yrittämiseen on tulossa muutoksia, joten on hyvä varmistaa että pysyy kärryillä muutosten tuulessa.

Täytyykö kevytyrittäjän maksaa YEL-maksua?

Suomessa kevytyrittäjän ei yleensä tarvitse maksaa YEL-vakuutusta, koska kevytyrittäjyys ei ole varsinaista perinteistä yrittäjyyttä. Kevytyrittäjyys tarkoittaa sitä, että henkilö voi laskuttaa omia työsuorituksiaan ilman omaa yritystä käyttäen laskutuspalvelua, kuten UKKO.fi tai muuta vastaavaa palvelua. Sen sijaan kevytyrittäjä voi olla vakuutettuna työttömyyskassassa tai hankkia itselleen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen.

YEL-vakuutus (Yrittäjän eläkevakuutus) on eläkevakuutus, joka on tarkoitettu yrittäjille ja itsensätyöllistäjille. Se on pakollinen kaikille Suomessa toimiville yrittäjille, jotka täyttävät tietyt kriteerit, kuten säännöllisen työskentelyn ja riittävän palkan saamisen.

Vakuutuksen avulla yrittäjät voivat kerryttää eläkettä ja saada muita sosiaaliturvaetuuksia. YEL-vakuutus tulee kyseeseen myös kevytyrittäjien kohdalla, kun työtulot ylittävät 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024 (8 575,45 euroa vuodessa vuonna 2023). Kuukausitasolla tämä tarkoittaa noin 750 euroa vuonna 2024.

Palvelualustat

Useat palveluntarjoajat tarjoavat kevytyrittäjille alustoja, jotka helpottavat laskutusta, kirjanpitoa ja maksuliikennettä. On tärkeää valita luotettava ja käyttäjäystävällinen alusta, joka sopii omiin tarpeisiin ja tarjoaa tarvittavan tuen liiketoiminnan harjoittamiseen. Palveluntarjoajissa on eroja, joten on hyvä tutustua ennalta kuluihin ja tarjontaan.

UKKO.fi on suosittu kevytyrittäjien alusta Suomessa, joka tarjoaa laskutuspalveluita ja hoitaa verotuksen sekä sosiaaliturvamaksut. Heidän palveluihinsa kuuluu myös laskutuksen seuranta ja kirjanpito.

Myös monet suomalaiset pankit tarjoavat samankaltaista laskutuspalvelua kevytyrittäjille nykyään. Kansainvälistä tarjontaa edustaa muun muassa Fiver, eli freelancer-alusta, joka mahdollistaa palveluiden tarjoamisen eri aloilla, kuten graafinen suunnittelu, kirjoittaminen, ohjelmointi ja markkinointi. Tämänkaltaista palvelua etsivät etenkin monet verkossa toimintaansa harjoittavat asiakkaat, kuten netti kasinot, erilaiset vertailusivustot tai verkkokaupat.

Fiverrin avulla kevytyrittäjät voivat luoda profiilin, markkinoida palveluitaan ja saada töitä eri asiakkailta ympäri maailmaa. Vastaavaa palvelua tarjoaa myös Upwork monien muiden muassa. Vuonna 2024 kevytyrittäjän onkin siis helppo löytää juuri itselleen sopiva alusta yritystoimintaa helpottamaan.

Markkinointi ja asiakassuhteet

Menestyminen edellyttää usein hyvää markkinointia ja asiakassuhteiden hallintaa. On tärkeää luoda vahva brändi, markkinoida palveluita tehokkaasti ja ylläpitää hyviä suhteita asiakkaisiin pitkäaikaisten liiketoimintamahdollisuuksien varmistamiseksi.

Kevytyrittäjänä työskennellessä tulee olla selvillä työehtosopimuksista ja sopimusehdoista, jotka koskevat palveluiden tarjoamista ja korvauksia. On suositeltavaa laatia selkeät sopimukset asiakkaiden kanssa, jotka määrittelevät työn sisällön, maksuehdot ja muut tärkeät asiat. Kevytyrittäjä vastaa usein henkilökohtaisesti mahdollisissa riitatilanteissa, eikä hänellä ole yrityksen tuomaa puskuria turvana. Tämä onkin hyvä pitää mielessä perinteiseen yrittäjyyteen verrattuna.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kevytyrittäjyys tarjoaa monia etuja, mutta se vaatii myös huolellista suunnittelua, hallintaa ja itsensä organisoimista menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamiseksi. On tärkeää olla selvillä omista velvollisuuksistaan ja varmistaa, että kaikki tarvittavat asiat on hoidettu asianmukaisesti liiketoiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen aikana.

Alustatalouden kasvun myötä vuonna 2024 yhä useampi työ vaatii tekijältä vähintäänkin kevytyrittäjän toimimista. Se voi olla myös hyvä vaihtoehto pätkätyöläisille, jotka hakevat työmarkkinoilta joustavuutta. Ennen kevytyrittäjäksi lähtemistä kannattaa punnita hyödyt ja haitat oman tilanteen mukaan mahdollisimman tarkasti.