Lääkärin palkka

Lääkäreillä on tunnetusti hyvä palkka, joka johtuu todella monesta tekijästä. Yksi palkkaan vaikuttava tekijä on se, kuinka pitkä koulutus lääkärin työssä toimivalta vaaditaan alalla. Lääkärin työssä pitää olla hyvä jaksaminen, hyvä yleiskunto, ja työtehtävät ovat yleensä vaativia. Alalle ei siis kuka tahansa pääse, vaan lääkärin opiskeluun ja työhön kuuluu muun muassa erkoistuminen oman alan työtehtäviin. Lääkärin työ on myös muuttuvaista, ja lääkärin työssä toimivan pitää seurata alaa erilaisista alan julkaisuista ja olla tietoinen alansa muutoksista ja uudistuksista. Osa lääkäreistä tekee myös opetus- tai tutkimustyötä. Lääkärin työssä pääsee kohtaamaan kaikenlaisia ihmisiä, ja tämä luultavasti tuo työhön omat haasteensa, kuten myös palkkaan omat lisänsä. Varmasti myös hyvä työhistoria ja ansioituneisuus alalta katsotaan lääkärin työssä eduksi.

Keskipalkka kuukaudessa

Lääkärin keskipalkka näyttäisi tällä hetkellä olevan noin 7 500 euroa kuukaudessa. Lääkärin palkkaan vaikuttavat myös alalla erikoistuminen ja maakunnalliset erot.

Palkka julkisella

Tavallinen terveyskeskuslääkäri tienaa kuukaudessa 6 700 euroa. Ylilääkäri taas saa kuntasektorilla 8 400 euroa kuukaudessa. Mitä enemmän vastuuta työssä on, sitä suurempi palkka lääkärillä on.

Palkka yksityisellä

Yksityisen puolen johtajalääkärien palkka on 10 000–11 000 euroa kuukaudessa. Yleinen käsitys on se, että yksityisellä puolella tienaa paremmin kuin julkisen alan työtehtävissä. Näin saattaa jopa olla. Lääkäri saa työterveyslääkärin työstä yksityisella sektorilla 7 800–8 000 euroa kuukaudessa. Ylilääkäri taas saa 8 100–8 500 euroa kuukaudessa palkkaa yksityisellä sektorilla.

Palkkaan vaikuttavat tekijät

Lääkärin palkka määräytyy pitkälti sen mukaan, missä päin Suomea lääkärin vastaanotto on. Palkkaan vaikuttaa myös se, kuinka pitkä työkokemus tehtävään vaaditaan, ylipäätään työkokemus lääkärin työssä, minkälainen erikoistuminen lääkärillä on ja työajat, sekä työn vaativuus.

Työtilanne Suomessa

Tällä hetkelläkin Suomessa on paljon töitä tarjolla lääkäreille. Välillä keskustellaan siitä, ettei kaikkialle Suomeen saada lääkäreitä töihin, vaan osassa Suomea, varsinkin syrjäisemmillä paikakunnilla, on lääkärin töitä, joille ei ole tekijöitä. Puolet kaikista lääkäreistä ovat töissä sairaaloissa, neljäsosa terveyskeskuksissa ja yksityisellä puolella lääkäriasemilla ja -keskuksissa työskentelee 16 % Suomen työikäisistä lääkäreistä. Alalle kannattaa siis kouluttautua edelleen, koska ammattitaitoisia ihmisiä tarvitaan töihin aina.