Hakemuskirje: Kuinka kirjoittaa se oikein ja saada työpaikka?

Hakemuskirje on tärkeä osa työnhakuprosessia. Se on tilaisuus osoittaa työnantajalle, miksi juuri sinä olet sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. Hyvä hakemuskirje auttaa erottumaan muiden hakijoiden joukosta.

Hakemuskirjeen tärkein tehtävä on kertoa työnantajalle, miksi juuri sinä olet sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. Kirjeessä kannattaa korostaa omia vahvuuksia ja osaamista. On tärkeää, että kirje on henkilökohtainen ja räätälöity juuri kyseistä työpaikkaa varten.

Hakemuskirjeen perusteet ovat seuraavat:

 • Kirjeen tulee olla selkeä ja helposti luettava. Käytä selkeää fonttia ja väljää riviväliä.
 • Kirjeen tulee olla henkilökohtainen ja räätälöity juuri kyseistä työpaikkaa varten.
 • Kirjeessä kannattaa korostaa omia vahvuuksia ja osaamista. Kerro, miten voit hyödyntää osaamistasi kyseisessä tehtävässä.
 • Kirjeessä kannattaa kertoa myös, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta. Kerro, miksi juuri tämä työpaikka kiinnostaa sinua ja mitä haluat oppia siellä.
 • Kirjeessä kannattaa käyttää konkreettisia esimerkkejä omasta osaamisesta. Kerro, miten olet hyödyntänyt osaamistasi aikaisemmissa työtehtävissäsi.
 • Kirjeen tulee olla virheetön ja huolellisesti kirjoitettu. Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi huolellisesti ennen lähettämistä.

Nämä perusteet auttavat luomaan hyvän hakemuskirjeen, joka erottuu positiivisesti muiden hakijoiden joukosta.

Hakemuskirjeen Rakenne

Hakemuskirjeen rakenne on tärkeä osa työnhakuprosessia. Hyvin kirjoitettu hakemuskirje voi erottaa hakijan joukosta ja auttaa häntä saamaan haastattelukutsun. Hakemuskirjeen tulisi sisältää seuraavat osat:

Otsikko

Otsikossa kannattaa käyttää hakijan nimeä ja tehtävän nimeä. Esimerkiksi ”Maija Meikäläinen – Markkinointipäällikköhakemus”. Otsikko auttaa erottamaan hakemuksen muista ja antaa heti työnantajalle käsityksen hakijan tavoitteista.

Avaus

Aloita hakemuskirjeesi henkilökohtaisella tervehdyksellä, esimerkiksi ”Hyvä X”. Tämä luo ystävällisen ja henkilökohtaisen vaikutelman. Seuraavaksi kerro, mistä olet kuullut avoimesta työpaikasta ja miksi olet kiinnostunut siitä. Tässä vaiheessa on hyvä mainita myös oma nimi ja nykyinen työpaikka.

Keho

Hakemuskirjeen kehossa kannattaa kertoa tarkemmin omasta osaamisesta ja kokemuksesta. Kerro, miten oma osaamisesi vastaa työpaikan vaatimuksia ja miten voisit hyödyntää sitä uudessa työssä. Muista myös kertoa, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta ja yrityksestä.

Hakemuskirjeen kehon pituus kannattaa pitää kohtuullisena, noin yhden sivun verran. Liian pitkä hakemuskirje saattaa herättää työnantajassa vastenmielisyyttä.

Lopetus

Hakemuskirjeen lopetus on hyvä tapa kertoa, miksi juuri sinä olisit sopiva henkilö tehtävään. Voit myös kiittää työnantajaa mahdollisuudesta hakea avointa työpaikkaa ja kertoa, että odotat innolla mahdollisuutta keskustella lisää. Lopuksi voit mainita yhteystietosi, jotta työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä.

On tärkeää muistaa tarkistaa hakemuskirje huolellisesti ennen sen lähettämistä. Kirjoitusvirheet ja huolimattomuus voivat antaa huonon vaikutelman hakijasta.

Miten Kirjoittaa Hakemuskirje

Hakemuskirje on tärkeä osa työnhakuprosessia, sillä se antaa ensivaikutelman hakijasta ja kertoo miksi juuri hän olisi sopiva henkilö tehtävään. Hyvä hakemuskirje erottuu massasta ja herättää työnantajan kiinnostuksen.

Hakemuskirjeen tulee olla selkeä, ytimekäs ja ammattimainen. Kirjeessä tulee korostaa omaa osaamista ja kokemusta, mutta myös osoittaa, miten se hyödyttää työnantajaa. Hakijan tulee myös tuoda esiin oma persoona ja motivaatio.

Alla on muutamia vinkkejä hyvän hakemuskirjeen kirjoittamiseen:

 • Aloita hakemuskirje esittelyllä, jossa kerrot kuka olet ja miksi haet kyseistä työpaikkaa.
 • Kerro, mitä osaamista ja kokemusta sinulla on, joka sopii kyseiseen tehtävään.
 • Osoita, miten oma osaamisesi hyödyttää työnantajaa ja miten voit auttaa heitä saavuttamaan tavoitteitaan.
 • Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta ja miten se sopii omaan urasuunnitelmaasi.
 • Älä toista ansioluetteloa, vaan tuo esiin asioita, jotka eivät siellä näy.
 • Käytä aktiivista kieltä ja vältä liian yleisiä ilmaisuja.
 • Lopeta kirje kiittämällä työnantajaa mahdollisuudesta ja ilmaisemalla innostuksesi päästä haastatteluun.

Hyvä hakemuskirje vaatii aikaa ja vaivaa, mutta se voi olla se ratkaiseva tekijä, joka erottaa sinut muista hakijoista ja auttaa sinua saamaan unelmiesi työpaikan.

Hakemuskirjeen Muotoilu

Hakemuskirjeen muotoilu on tärkeä osa työnhakuprosessia. Hyvä hakemuskirje erottuu massasta ja herättää työnantajan kiinnostuksen. Hakemuskirjeen tulee olla selkeä ja helppolukuinen, jotta se välittää hakijan taidot ja kokemuksen mahdollisimman selkeästi.

Hakemuskirjeen muotoilussa kannattaa huomioida seuraavat asiat:

 • Yksinkertainen ulkoasu: Hakemuskirjeen ulkoasu kannattaa pitää yksinkertaisena ja selkeänä. Käytä selkeää fonttia ja asettelua, jotta lukeminen on helppoa.
 • Otsikko: Hakemuskirjeen otsikko kannattaa kirjoittaa selkeästi ja napakasti. Se kertoo työnantajalle, minkä tyyppisestä työpaikasta on kyse.
 • Lyhyt ja ytimekäs: Hakemuskirjeen tulee olla lyhyt ja ytimekäs. Siinä tulisi kertoa lyhyesti hakijan taustasta ja motivaatiosta kyseiseen työpaikkaan.
 • Kohdennettu: Hakemuskirje kannattaa kohdentaa kyseiseen työpaikkaan ja työnantajaan. Siinä kannattaa korostaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä kyseisessä työssä.
 • Persoonallinen: Hakemuskirjeen tulee olla persoonallinen ja erottua massasta. Siinä voi käyttää esimerkiksi tarinankerrontaa tai muita henkilökohtaisia elementtejä.
 • Liitteet: Hakemuskirjeen liitteeksi kannattaa laittaa ansioluettelo ja mahdolliset todistukset. Liitteet tulee nimetä selkeästi ja liittää hakemuskirjeeseen.

Hakemuskirjeen muotoilu on tärkeä osa työnhakuprosessia. Kun hakemuskirje on selkeä ja ytimekäs, se välittää hakijan taidot ja kokemukset mahdollisimman selkeästi. Muista kohdentaa hakemuskirje kyseiseen työpaikkaan ja työnantajaan, jotta se erottuu massasta ja herättää työnantajan kiinnostuksen.

Yleiset Virheet Hakemuskirjeissä

Hakemuskirjeen kirjoittaminen voi olla haastavaa, mutta on tärkeää välttää yleisimmät virheet, jotta hakemus herättää työnantajan mielenkiinnon. Tässä osiossa käydään läpi muutamia yleisiä virheitä, joita kannattaa välttää hakemuskirjettä kirjoitettaessa.

Liian yleinen ja epäselvä kirjoitustyyli

Hakemuskirjeen tulee olla selkeä ja ytimekäs, jotta työnantaja ymmärtää hakijan motivaation ja osaamisen. Liian yleinen ja epäselvä kirjoitustyyli voi johtaa siihen, että hakemus hukkuu muiden joukkoon. Hakijan tulee käyttää selkeitä ja konkreettisia esimerkkejä omasta osaamisestaan, jotta työnantaja saa käsityksen hakijan vahvuuksista.

Kopioiminen ja liittäminen

Hakemuskirjeen kopioiminen ja liittäminen ei ole suositeltavaa, sillä se ei anna hyvää kuvaa hakijasta. Työnantaja haluaa nähdä, että hakija on kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta ja että hän on valmis panostamaan hakemukseensa. Hakijan tulee kirjoittaa hakemuskirje henkilökohtaisesti ja käyttää omia sanojaan, jotta hakemus erottuu joukosta.

Liian pitkä hakemuskirje

Liian pitkä hakemuskirje voi olla hankala lukea ja se saattaa johtaa siihen, että työnantaja menettää kiinnostuksensa hakemukseen. Hakijan tulee pitää hakemuskirje tiiviinä ja keskittyä oleelliseen. Hakijan tulee myös huomioida työnantajan aika ja käyttää selkeää ja ytimekästä kieltä, jotta hakemus herättää mielenkiinnon.

Virheet ja huolimattomuus

Hakemuskirjeessä olevat virheet ja huolimattomuus voivat antaa huonon kuvan hakijasta. Hakijan tulee tarkistaa hakemuskirje huolellisesti ennen sen lähettämistä ja varmistaa, että siinä ei ole kirjoitusvirheitä tai muita huolimattomuusvirheitä. Hakijan tulee myös varmistaa, että hakemuskirje on osoitettu oikealle työnantajalle ja että siinä on mainittu oikea työpaikka.

Yllä mainitut virheet ovat yleisiä hakemuskirjeissä, mutta ne ovat helposti vältettävissä, kun hakija panostaa hakemukseensa ja huolehtii siitä, että hakemus erottuu joukosta.

Hakemuskirjeen Tarkistuslista

Hakemuskirjeen tarkistuslista on hyödyllinen työkalu, joka auttaa varmistamaan, että hakemuskirje on mahdollisimman vaikuttava ja vakuuttava. Tarkistuslistan avulla hakija voi varmistaa, että hakemuskirje sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja että se on kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi.

Alla on esimerkki hakemuskirjeen tarkistuslistasta:

Hakemuskirjeen Tarkistuslista

 • Osoita kirje oikealle henkilölle. Varmista, että olet osoittanut hakemuskirjeen oikealle henkilölle ja että nimi on oikein kirjoitettu.
 • Kerro, mistä olet löytänyt työpaikkailmoituksen. Kerro, mistä olet löytänyt työpaikkailmoituksen, jotta työnantaja tietää, mistä olet kiinnostunut.
 • Kerro, miksi olet kiinnostunut työpaikasta. Kerro, miksi olet kiinnostunut työpaikasta ja miksi olet sopiva henkilö tehtävään.
 • Kerro, mitä taitoja ja kokemusta sinulla on. Kerro, mitä taitoja ja kokemusta sinulla on, jotka tekevät sinusta sopivan henkilön tehtävään.
 • Kerro, mitä voit tarjota yritykselle. Kerro, mitä voit tarjota yritykselle ja miten voit auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa.
 • Kerro, mitä odotat työltä. Kerro, mitä odotat työltä ja miten voit hyödyntää kokemustasi ja taitojasi uudessa työssä.
 • Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi. Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi huolellisesti, jotta hakemuskirje on virheetön.
 • Käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä, jotta hakemuskirje on helppo lukea ja ymmärtää.
 • Varmista, että hakemuskirje on yhden sivun mittainen. Varmista, että hakemuskirje on yhden sivun mittainen, jotta se on helppo lukea ja ymmärtää.

Hakemuskirjeen tarkistuslista auttaa varmistamaan, että hakemuskirje on mahdollisimman vaikuttava ja vakuuttava. Tarkistuslistan avulla hakija voi varmistaa, että hakemuskirje sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja että se on kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi.