Ensihoitajan palkka – työ on arvokasta, mutta näkyykö se palkassa?

Ensihoitajien työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti todella kuormittavaa työtä. Ensihoitajat tekevät arvokasta työtä ihmishenkien pelastamiseksi, joten se pitäisi näkyä myös heidän palkkakehityksessään.

Ensihoitajien keskipalkka /kk

Suomessa ensihoitajien keskimääräinen kuukausipalkka on 3426 euroa kuukautta kohden. Julkisella sektorilla työskentelevien ensihoitajien palkka kuukaudessa on 3564 euroa ja yksityisellä sektorilla puolestaan 3107 euroa kuukaudessa. Edellä mainitut tiedot koskevat koko Suomen palkkatietoja vuodelta 2019. Ensihoitajaksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa ja valmistua sairaanhoitaja AMK-tutkinnon suorittaneena. Ensihoitajan koulutus kestää 4 vuotta, sillä koulutukseen kuuluu 3,5 vuotta kestävä sairaanhoitajan koulutus.

Ensihoitajien palkan vaihtelu

Ensihoitajan palkkaan vaikuttavat monet asiat. Yleisimmin palkkaan voivat vaikuttaa työpaikan sijainti, ensihoitajan suorittamat tutkinnot, toimiala, jossa ensihoitaja työskentelee ja työkokemuksen määrä. Palkan vaihtelun voi vaikuttaa myös se, että työskenteleekö ensihoitaja sairaalan osastolla vai ambulanssissa. Sairaanhoitaja, joka on suorittanut myös ensihoitajan koulutuksen, voi työskennellä esimerkiksi sairaalan päivystyksessä, anestesiahoitajana, teho-osastolla tai infektiovuodeosastolla. Miten ensihoitajan koulutus sitten eroaa sairaanhoitajan koulutuksesta? Koulutusohjelmassa on käytännössä jopa huomattavan paljon eroa, sillä osa ensihoitajista on suorittanut sairaanhoitajan ja ensihoitajan koulutuksen lisäksi työn ohella myös alaan liittyvän täydennyskoulutuksen.

Ensihoitajien palkka Suomessa verrattuna Pohjoismaihin

Suomalaisia ensihoitajia työskentelee Pohjoismaissa sekä Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa. Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa työtä on 38,25 tuntia viikkoa kohden ja palkkataso Suomea korkeampi. Tanskassa ja Norjassa palkkataso on myös Suomen yläpuolella. Ruotsissa ensihoitajan lähtöpalkka on 34 500 kruunua, eli 3 300 euroa. Palkka on Suomen palkkoihin verrattuna 1500 euroa korkeampi.