Poliisin palkka – Miten hyvin poliisi tienaa Suomessa?

Suomessa poliisiksi kouluttautuminen on siinä mielessä helppoa, että kaikki poliisit koulutetaan Tampereella Poliisiammattikorkeakoulussa. Vaikka poliisin koulutus onkin hyvin keskitetty, koulu ei sijoita vastavalmistuneita poliiseja työelämään, vaan paikkoja pitää hakea itse. Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuttuaan henkilö voi hakea vanhemman konstaapelin virkaa. Työpaikkana voi olla niin tavallinen poliisilaitos kuin myös Suojelupoliisi tai Keskusrikospoliisi. Mutta millaista palkkaa poliisi sitten saa?

Peruspalkka

Vanhemman konstaapelin pohjapalkka on Suomessa 2 100 euroa kuukaudessa. Mitä enemmän alalta on kokemusta, sitä isompi pohjapalkka on.

Peruspalkka on porrastettu sen mukaan, kuinka vastuullisissa tehtävissä poliisi toimii. Tasoja on useampi kymmenen ja korkeimmillaan pohjapalkka on 5 013 euroa kuukaudessa.

Kaikkine lisineen vastavalmistunut vanhempi konstaapeli, joka tekee täyspäiväisesti työtä, voi odottaa palkaksi 2 100–2 400 euroa kuukaudessa. Vaihteluväli riippuu siitä, millä poliisilaitoksella henkilö on töissä.

Mistä palkka koostuu?

Pohjapalkan lisäksi poliisi saa työstään erillisiä lisä. Poliisien kohdalla palkkakuittiin on eroteltu monenlaisia lisiä, joista itse ansiot sitten loppujen lopuksi muodostuvat. Pääkaupunkiseudulla työskentelevä poliisi saa aina niin sanottua pääkaupunkiseutulisää, jonka katsotaan kuuluvan peruspalkkaan.

Vaarallisen työn lisä on yksi poliisin tärkeimmistä ja puhutuimmista lisistä. Tätä maksetaan tehtäväkohtaisesti, kun katsotaan, että jokin tehtävä on erityisen vaarallinen. Suomessa poliisi ei ole läheskään aina aseistautunut, joten pahimmillaan kotihälytyksessä saatetaan ampua täysin puolustuskyvytön poliisi.

Kielilisää voi saada sellainen poliisi, joka joutuu työssään toistuvasti käyttämään molempia kotimaisia kieliä. Muusta kielitaidosta on mahdollista saada erillistä kielitaitolisää. Kielitaitolisä on sitä suurempi mitä useamman kielen poliisi hallitsee. Työnantajan ei tosin tarvitse maksaa sitä koko vuodelta, jos vierasta kieltä käytetään vain jonain tiettynä aikana.

Luottamusmiehenä toimimisesta on myös mahdollista saada lisiä niin kuin muillakin työpaikoilla. Luottamusmiehen palkkio riippuu siitä, monenko poliisin luottamusmies hän on: pienimmillään tämä palkkio on 232 euroa kuukaudessa ja suurimmillaan 697.

Viime vuosina poliisin etujärjestöllä on ollut halu uudistaa palkkausjärjestelmää siten, että erilaisten lisien tilkkutäkistä päästään eroon, sillä kyseinen palkkausjärjestelmä lisineen vastaa yhä huonommin sitä todellisuutta, jota suomalainen poliisi nykyään elää ja jonka kanssa hän työskentelee. Tällaisia pikkulisiä ovat muun muassa varallaolokorvaus, pukuraha ja kihlakuntalisä.