Palomiehen palkka –

Palomies suorittaa ammattiin johtavan tutkinnon Pelastusopistossa, jossa voi suorittaa pelastaja-, hätäkeskuspäivystäjä-, alipäällystötutkinnon sekä esimies- ja johtotehtäviin valmentavan pelastusalan päällystötutkinnon. Palomiehellä on siis vaativa ja vaarallinen työ, mutta huomioidaanko se hänen palkassaan?

Palomiehen keskipalkka /kk

Palomiehen palkkataso vaihtelee usein paikkakunnittain, eli pelastuslaitoksittain. Palomiehelle maksettavan tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi tullaan maksamaan esimerkiksi yötyöajasta johtuvia lisiä sekä osaamisesta, henkilökohtaisesta arvioinnista ja tehtävistä tulleita lisiä.

Palkan vaihtelu

Palomiehen palkka vaihtelee sen mukaan, minkälaista työtä hän pelastuslaitoksella suorittaa, Tutustutaan seuraavaksi paremmin palomiehen toimenkuvaan.

  • Palomies 1870 euroa/ kk
  • Palomies-ensihoitaja, perustaso 1976 euroa/ kk
  • Ensihoitaja, perustaso 2254 euroa/ kk
  • Ylipalomies 1970/ 2097 euroa/ kk (pienempi palkka, kun ei ensihoitoa eikä savusukellusta ja isompi, kun mukana on sekä ensihoitoa että savusukellusta)
  • Palomies-ensihoitaja, hoitotaso 2492 euroa/ kk
  • Ensihoitaja, hoitotaso 2588 euroa/ kk
  • Paloesimies 2524 euroa/ kk

Palomiesten työtilanne Suomessa

Yleisesti ottaen lähes kaikki Pelastusopistosta valmistuneet palomiehet työllistyvät hyvin, eli noin 94 prosenttia palomiehistä toimii oman alansa töissä muutama vuosi valmistumisen jälkeen. Palomiehet voivat myös erikoistua esimerkiksi palomies-ensihoitajiksi perus- tai hoitotasolla tai vaikkapa paloesimiehiksi.

Pelastusalan työssä lähes puolet palomiehistä toimii määräaikaisessa työsuhteessa ja vastaavasti hieman alle puolella on vakituinen, eli toistaiseksi oleva kokoaikavirka. Valmistuttuaan noin 72 % palomiehistä saa työpaikan alle kuukauden kuluessa ja 10 % 1–3 kuukauden kuluessa. Palomiehistä 21 % saa puolestan työpaikan 4–6 kuukauden aikana ja 2 % palomiehistä varmistaa itselleen työpaikan jo opiskeluaikana. Pelastuslaitoksesta valmistuu vuosittain noin 120 palomiestä.