Vesirännien eli vesikourujen puhdistus on tärkeää sekä rännien, että koko talon ylläpidon kannalta. Puhdistamalla rännit ajoittain voit säilyttää talon arvon ja kasvattaa nykyisten vesirännien käyttöikää. Rännien puhdistus vaikuttaa myös katon kuntoon ja puhdistamalla rännit säännöllisin väliajoin voitkin välttyä kalliilta ja aikaa vievältä kattoremontilta. Lue lisää vesirännien puhdistamisen tärkeydestä. Ota käyttöön vinkit rännien puhdistukseen ja pidä huolta talosi kunnosta käyttämällä turvallisia toimintatapoja ja laadukkaita välineitä.

Minkälaista likaa ränneihin kertyy?

Ränneihin ilmaantuu vuoden mittaan monenlaista likaa ja irtoroskaa. Eniten ränneihin kerääntyy kasvillisuuden aiheuttamaa likaa. Mitä puustoisempi asuinalueesi on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ränneihin kerääntyy etenkin lehtiä ja oksia. Myös erilaiset pieneläimet aiheuttavat rännien roskaantumista ja likaantumista. Linnut saattavat tehdä jopa pesiä syöksytorven suulle ja oravat voivat kantaa käpyjä ränneihin. Myös katemateriaalista saattaa irrota palasia tai sen päälle kasvanutta sammalta vesiränniin ja tukkia veden vapaan kulun.

Etenkin kaupunkialueilla ränneihin kertyy ilmansaasteita sekä katupölyä, mikä saa irtoroskat kiinnittymään entistä pahemmin ränneihin. Vaikka lähistöllä ei olisikaan kasvillisuutta, rännit kannattaakin puhdistaa aika ajoin. Myös maaseudulla ja haja-asutusalueella ränneihin kulkeutuu ilman mukana pölyä etenkin siitepölyn muodossa tai peltojen maanmuokkauksen aikaan.

Täydellisiä tukoksia aiheuttavat myös erilaiset vierasesineet, joiden kulkeutuminen ränneihin johtuu yleensä eläinten tai ihmisten toiminnasta. Erityisesti lasten lelut ja pallot ovat esineitä, jotka tukkivat rännikourun tai syöksytorven. Vierasesineiden joutumista ränniin ei aina edes huomata, minkä vuoksi vähintään vuosittaiset tarkistuskäynnit ovat tarpeen.

Kuinka usein vesikourujen puhdistus tulee tehdä?

Vesirännien puhdistustarve riippuu talon sijainnista, käytetyistä rakennusmateriaaleista sekä alueen kasvillisuudesta. Rännien puhdistustarve kannattaa tarkistaa puolen vuoden välein, mutta varsinaisia puhdistustoimenpiteitä ei välttämättä vaadita kuin kerran vuodessa tai jopa harvemmin. Pääsääntöisesti puhdistustarve on akuutein syksyllä, kun ränneihin on kerääntynyt lehtiä, oksia ja muuta roskaa etenkin syksyn tuulissa. Kuitenkin myös keväällä kannattaa tarkistaa, että rännit ovat puhtaat.

Rännien puhtaustarkistuksen yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota myös itse rännien kuntoon. Laadukkaat vesikourut kestävät yleensä käyttöä useiden vuosikymmentenkin ajan, mutta ne saattavat kuitenkin vaatia kunnostusta puhdistuksen lisäksi. Tarkista rännikourut ja niiden kallistus sekä syöksytorvet ja niiden liitokset. Oikein asennetut rännit keräävät vähemmän likaa ja roskaa ja esimerkiksi lumiesteiden asennus voi myös lisätä rännien kestävyyttä.

Miten puhdistus tapahtuu?

Rännien puhdistuksessa rännikouruista poistetaan kaikki sinne kuulumattomat esineet sekä irtonaiset roskat kuten lehdet, kävyt, oksat, neulaset, sammaleet sekä kattomateriaalista irronneet roskat. Kourujen puhdistamiseen voi käyttää pitkävartista työvälinettä tai improvisoitua ratkaisua, mutta toisinaan puhdistettavan kohteen luo tulee päästä lähemmäs tikkaiden tai nostolaitteen avulla.

Rännien lisäksi myös syöksytorvet tulee puhdistaa, sillä niihin jää usein huomattava määrä likaa ja roskia. Työvälineenä rännien puhdistamisessa voidaan käyttää imuria, jolla roskat voidaan poistaa maasta käsin. Lian poistamiseen tarvitaan yleensä vettä, ja rännien pesemiseen käytetään usein painepesuria. Ulkopuolelta lian poistamiseen voi käyttää pesuharjaa tai -liinaa.

Voinko puhdistaa vesirännit itse?

Vesirännit voi puhdistaa itse, eikä se välttämättä vaadi mitään erityisosaamista, mutta muutamat perusasiat kannattaa pitää mielessä. Tärkeintä on huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta ja tehdä itse vain ne työt, joihin oma fyysinen kunto riittää. Käytä turvallisia välineitä, kunnollisia jalkineita ja tarvittaessa suojalaseja. Jos mahdollista, ota itsellesi mukaan työpari tai ilmoita ainakin jollekin läheiselle, kun aiot ryhtyä rännien puhdistustyöhön.

Voit myös käyttää hyödyksesi ammattilaisten palvelua. Ammattitaidon lisäksi työporukalla on tarvittavat vakuutukset, ja työssä vaadittavat turvalaitteet ja tarvittaessa nostolaitteet. Ammattilaisten käytössä on myös työhön parhaiten soveltuvat välineet.