Varastotyöntekijän palkka – Paljonko varastotyöntekijä tienaa Suomessa?

Varastotyöntekijäksi voi Suomessa kouluttautua usein ihan pelkästään työpaikalla. Joissain isoimmissa varastoissa ja varsinkin vakituisia virkoja täytettäessä työnantaja saattaa kuitenkin edellyttää, että henkilöllä on jonkin sortin alan koulutus jo pohjalla – ja mielellään työkokemustakin. Pohjakoulutuksena voi toimia esimerkiksi logistiikka-alan perustutkinto. Toinen vaihtoehto on palvelulogistiikan ammattitutkinto, johon kouluttaudutaan usein oppisopimuksella.

Työtilanne varastotyöntekijöiden keskuudessa on melko hyvä, vaikkakin hyväpalkkaisimmista paikoista voikin joutua kilpailemaan isojen kaupunkien tai muuten suurimpien varastokeskittymien läheisyydessä. Monet alan tekijöistä ovat osa-aikaisia tai sivutoimisia, joten vaihtuvuus on isoa.

Peruspalkka

Varastotyöntekijän keskipalkka on yksityisellä sektorilla noin 2 500 euroa kuukaudessa. Kuntapuolella palkka on keskimäärin 2 100 €/kk. Peruspalkat kohoavat 3. työvuoden jälkeen keskimäärin 50 eurolla ja 5. työvuoden jälkeen keskimäärin 150 eurolla.

Pääkaupunkiseudulla peruspalkat ovat melkein satasen korkeammat kuin muualla Suomessa. Syy tähän ovat etupäässä korkeammat elintasokustannukset. Joissain varastoissa neuvotellaan palkat myös paikallisesti, ja tällaisissa tapauksissa yksi tärkeimmistä tekijöistä on se, mitä varastossa säilytetään.

Mikä vaikuttaa palkan suuruuteen?

Varastotyöntekijöistä suurin osa saa jonkinlaisia lisiä, joten palkka nousee ainakin muutamalla satasella. Tällaisia lisiä ovat viikonloppu- ja pyhälisät, sillä vaikka tavara ei kuljekaan näinä aikoina, sen säilytyksestä ja esivalmisteluista huolehtii aina joku.

Monesti varastoissa tehdään töitä yöllä, joten korkeilla yölisillä saa mukavasti kartutettua omaa palkkaansa jopa ylimääräisellä 600 eurolla kuukaudessa. Myös erilaisista projektiluontoisista töistä on mahdollista saada erityisiä lisiä.