Verotus puhuttaa Suomessa joka vuosi varsinkin silloin, kun suunnitellaan kevennyksiä ja korotuksia. Jokaisen työntekijän kannattaa kiinnittää huomiota verotukseen, koska veroja ei kannata makaa turhaan liikaa.

Veroprosenttiin vaikuttaa moni asia, joista osaan voi vaikuttaa itse ja toisiin ei. On kaikille selvää, että palkan kasvaessa myös veroprosentti nousee. Palkan nousu on kuitenkin positiivinen asia, koska rahaa jää käteen enemmän, vaikka verottaja vie siitä omansa. 

On myös monia muita asioita, jotka kannattaa huomioida verotuksessa. Tutustu alla eri tekijöihin, jotka vaikuttavat ansiotulojen verotukseen.

Verollisilta kasinoilta saadut pelivoitot

Suomessa on paljon rahapelaamisen harrastajia, joiden pelaaminen suuntautuu yhä enemmän ulkomaisille nettikasinoille. Yllätyksenä saattaa tulla, että osa nettikasinoilta saaduista voitoista voi nostaa myös palkan veroprosenttia.

Voittojen verotukseen vaikuttaa arpajaisverolaki, joka määrittää Veikkauksen peleistä saadut voitot verovapaiksi. Syynä tähän on se, että Veikkaus maksaa pelaajien puolesta verot valtiolle. Koska EU:ssa vallitsee vapaan liikkuvuuden periaatteet, on verottaja linjannut saman koskevan myös EU/ETA-alueen nettikasinoita.

Kasinon sijoittuminen ETA-alueelle tai sen ulkopuolelle määritetään sen perusteella, minne se on rekisteröity ja lisensoitu. Tämän perusteella EU/ETA-alueen lisensseillä toimivat nettikasinot ovat verovapaita ja kaikki muut verollisia. 

Verollisilta kasinoilta saadut voitot katsotaan pelaajan ansiotuloiksi, joten ne nostavat yleisesti veroprosenttia. Koska Suomessa verotus on progressiivista, joutuu myös palkasta maksamaan enemmän veroja isomman veroprosentin takia. 

Jokaisen rahapelaamisen harrastajan kannattaa siksi keskittää pelaaminen verovapaille nettikasinoille, jolloin voitot saa pitää kokonaisuudessaan itsellään. Samalla palkan verotus pysyy aisoissa, kun pelivoitot eivät nosta veroprosenttia. Voit lukea lisää tietoa kasinovoittojen verotuksesta täältä ja löytää samalla parhaat verovapaat kasinot pelaamiseen.

Jos pelaa verollisella nettikasinolla ja saa voittoja, pitää ne ilmoittaa viimeistään veroilmoituksessa. Tämän jälkeen verotusta korjataan ja pelaajalle tulee maksettavaksi mätkyjä.

Asuinpaikalla on iso merkitys

Useimmat työntekijät tietävät sen, että asuinkunta vaikuttaa veroprosenttiin. Aina ei kuitenkaan välttämättä ole tiedossa, kuinka suuri vaikutus asuinkunnalla tarkalleen on.

Keveimmin verottaviin kuntiin ovat kuuluneet jo vuosia Kauniainen, Helsinki, Kustavi ja Espoo. Ero kevyimpien ja ankarampien verottajien välillä on suuri, ja keskimääräistä palkkaa saavan perheen ostovoima voi olla huomattavasti pienempi eri paikkakuntien välillä.

Veronmaksajain Keskusliitto on tehnyt vuosittain laskelmia siitä, kuinka suuri vaikutus asuinpaikalla on verotukseen. 

Laskelmissa käytetään keskituloista esimerkkiperhettä, jossa molemmat puolisot ovat palkansaajia. Erot ovat kasvaneet vuodesta toiseen, ja tällä hetkellä ankarimmin verottavien kuntien alueella asuva perhe voi maksaa jopa yli 5 000 euroa enemmän veroja vuodessa.

Harva kuitenkaan muuttaa toiselle paikkakunnalle kevyemmän verotuksen toivossa. On myös hyvä huomioida, että monessa kevyesti verottavassa kunnassa asumisen kustannukset ovat huomattavasti muuta Suomea suuremmat. 

Erilaiset vähennykset

Veronmaksajien kannattaa olla tietoisia myös erilaisista vähennyksistä, joita voi tehdä. Osa näistä tehdään automaattisesti, eikä niitä tarvitse itse erikseen täyttää veroilmoitukseen. Muut vähennykset tulee ilmoittaa itse tai niiden tuomat edut jäävät saamatta.

Parhaiten tunnettu vähennys on matkakulut, jotka ilmoitetaan itse veroilmoituksessa. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ilmoitetaan halvimman vaihtoehdon mukaan, mutta tiettyjen ehtojen täyttyessä voidaan ne tehdä oman auton käytön mukaan.

Matkakuluja ei vähennetä suoraan veroista, vaan vähennys kohdistuu ansiotuloihin. Siten ne pienentävät verotettavan tulon määrää ja laskevat sitä kautta veroprosenttia. Lasketuista matkakuluista veloitetaan ensin omavastuu.

Veroista voidaan tehdä myös kotitalousvähennys, jonka määrä vaihtelee työn mukaan. Vähennykseen vaikuttavia töitä ovat muun muassa remontointi, kotitalous- ja hoivatyö sekä kotona annettu fysioterapia ja toimintaterapia. Myös öljylämmityksestä luopumisesta on voinut saada kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt ilmoitetaan veroilmoituksessa, minkä jälkeen Verohallinto vähentää niistä vuosittaisen omavastuun. Kotitalousvähennyksellä on myös katto, jota suurempia määriä ei enää huomioida. Vähennys voidaan kuitenkin jakaa puolisoiden kesken, jolloin molemmat voivat tehdä maksimimäärän vähennyksiä.

Palkasta voidaan tehdä myös monia muita vähennyksiä, joista kannattaa huomioida ainakin tulonhankkimismenot. Verottaja tekee automaattisen vähennyksen kaikille, mutta menojen noustessa tätä suuremmiksi tulee ne ilmoittaa itse.

Muita vähennyksiä ovat muun muassa työasuntovähennys, opintolainavähennys ja elatusvelvollisuusvähennys. Osa vähennyksistä tehdään tuloista ja osa suoraan veroista.  Molemmat laskevat veroprosenttia, ja siksi vähennyksien ilmoittamisesta kannattaa huolehtia.