Tradenomin palkka

Tradenomiksi voi opiskella monella eri alalla. Tradenomin koulutuksissa on eroja, ja eri alojen tradenomit työskentelevät eri tehtävissä. Tradenomeja työskentelee muun muassa julkisella sektorilla, finassialalla, kaupan alalla, ICT-alalla ja teknologiateollisuudessa.

Keskipalkka kuukaudessa ja vastavalmistuneiden palkka

Tradenomien keskipalkka on 3 916 euroa kuukaudessa. Suurin osa tradenomeista työskentelee vakituisessa työsuhteessa. Tradenomiksi opiskekelleista 91 prosenttia on on vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan ollut työelämässä, toimien työssä tai virassa, 2 prosenttia yrittäjinä ja 6 prosenttia lomautettuna tai työttömänä. Alalle kouluttautuneen ei ole vaikea saada töitä, koska tradenomin opinnot ovat itsessään niin monipuoliset. Tradenomin palkkaan vaikuttavatkin erilaiset seikat. Näitä ovat muun muassa toimiala, tehtävä, tradenomin oma osaaminen ja kokemus ja se, millä alueella hän työskentelee. Vastavalmistuneen tradenomin pitäisi saada palkkaa 2 500–3 200 euroa kuukaudessa.

Tradenomien harjoittelu- ja kesätyöpalkkasuositukset

Tradenomien harjoittelu- ja kesätyöpaikoissa on palkkasuositukset. Jos on uusi alalla, ja vielä opinnoissaan, on hyvä pyytää palkkasuosituksien mukaista palkkaa. Tradenomin opinnot valmistavat erilaisiin asiantuntija- ja kehitystehtäviin työelämässä. Vuonna 2020 on päätetty, että ensimmäisen vuoden opiskelija saa suosituksen mukaan 1 900–2 200 euroa kuukaudessa palkkaa harjoittelu- ja kesätöistä. Toisen vuoden opiskelija voi pyytää näistä töistä 2 000–2 300 euroa kuukaudessa. Kolmannen vuoden opiskelija voi odottaa saavansa näistä työtehtävistä 2 100–2 400 euroa kuukaudessa palkkaa. Neljännen vuoden opiskelijan palkkasuositus harjoittelu- ja kesätöistä on 2 200–2 600 euroa kuukaudessa. Tradenomit ovat haluttuja kesätyöpaikkoihin, ja näitä kesätöitä kannattaa myös vastavalmistuneen tehdä, koska näin löytää yleensä vakituisen työpaikan. Työnantaja pääsee tutustumaan palkkaamaansa työntekijään kesän aikana, ja näin tekijä pääsee neuvottelemaan itselleen hyvän palkan, kun on ensin tehnyt hyvää työtä kesän ajan.

Tradenomin kannnattaa miettiä jo opintojensa aikana, minne haluaa työllistyä opintojensa jälkeen. Oma osaaminen ja opinnot kun erottavat tradenomin muista työpaikkaa hakiessa. Moni luulee, että tradenomi tekee vain liiketalouden alan töitä, kun totuus on se, että tradenomi on saattanut ihan yhtä hyvin kouluttautua tietojenkäsittelyn alalle. Opiskelun aikaiset erot vaikuttavat suoraan tulevaan palkkaan. Tradenomin nimikkeen alle kuuluvat myös turvallisuusalan opinnot ja kirjasto- ja tietopalveluala.

Miten palkka määräytyy?

Kaiken kaikkiaan tradenomien palkka on hyvä. Työ on pitkälti sisätiloissa, alalla ei ole samoja fyysisen kunnon ja terveyden vaatimuksia kuin hoiva- ja terveysalalla, ja oma ongelmanratkaisukyky on tärkeä työssä. Moni tradenomi opiskelee itselleen myös lisää pätevyyttä jatkamalla korkeakouluopintoja. On hyvä muistaa, että korkeammin koulutettu saa korkeampaa palkkaa.

Myös tradenomin jatko-opinnoissa on eroja. Kouluttautuminen kannattaa aina, ja myös tradenomien on hyvä ainakin jossain vaiheessa tarkastella omaa osaamistaan. Avoin ammattikorkeakoulu järjestää muun muassa paljon koulutusta, jolla voi pitää osaamisensa ajan tasalla. Tämä taas auttaa, jos haluaa neuvotella palkastaan työnantajan kanssa. On hyvä seurata myös tradenomien palkan kehitystä, jotta saa ajantasaista ja asianmukaista palkkaa.