Yllättävän monissa työpaikoissa vaaditaan työvaatteet, jotka sopivat työtehtävään. Työvaatteiden täytyy olla työtehtävään soveltuvat ja niiden täytyy tukea työntekijän ammatti-identiteettiä. Työvaatteilla on suuri merkitys niin työntekijöiden viihtyvyydelle kun yrityskuvallekin. Työvaatteet vaikuttavat työntekijöiden työtehoon sekä turvallisuuteen ja viestivät yrityksestä ulospäin. Työvaatteet ovat tärkeä viestinnän väline, silloin kun yrityksen työntekijät liikkuvat yrityksen asiakkaiden joukossa. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi asiakaspalvelutyö, myyntityö ja ravintolatyö. Työvaatteiden turvallisuus puolestaan korostuu esimerkiksi vartiointialalla, vaarallisissa töissä ja kunnossapitoalalla. Erilaiset työtehtävät siis vaativat työvaatteilta hyvin erilaisia ominaisuuksia. Näiden lisäksi eri toimialoilla on tietyt standardit, joita työvaatteiden on noudatettava.

Työvaatteiden merkitys

Työvaatteet merkitsevät työntekijälle paljon. Useimmiten työvaatteita käytetään yli puolet valveillaoloajasta, joten niiden on oltava miellyttävät. Työntekijöiden työn suorittaminen täytyy työvaatteiden avulla tehdä mahdollisimman vaivattomaksi, mikä osoittaa työntekijöille sen, että heitä arvostetaan. Joissakin työpaikoissa työvaatteet ovat myös keino motivoida työntekijöitä. Jokaisen työntekijän tulee tuntea olonsa kotoisaksi työvaatteissaan ja parasta olisi jos työntekijälle saisi tunteen, että hän voi olla ylpeä siitä mitä hän tekee ja mitä hän edustaa. Työvaatteita on oltava tarjolla jokaiselle vartalotyypille sopivia sekä eri ikäisille ihmisille sopivia. Trendikkyys voidaan ottaa huomioon ainakin joiltain osin, tämän merkitys vaihtelee aloittain. Työvaatemallisto tulee myös päivittää muutaman vuoden välein jo sen takia, että vaatimukset ympärillä ovat saattaneet muuttua.

Lainsäädäntö liittyen työvaatteisiin

Suomessa lainsäädäntö ottaa myös kantaa työvaatteisiin sillä tavalla, että tietyissä työtehtävissä työntekijää täytyy suojata ns. turvavaatteita käyttämällä.  Hitsaaja ja sähkömies ovat tästä hyviä esimerkkejä. Toisaalta määräykset koskevat sitä, että työn kohdetta täytyy suojata eli esimerkiksi sairaaloissa ja elintarvikealalla puhtaus on ensiarvoisen tärkeää. Lääkelaki myös esimerkiksi määrää, että millaisissa olosuhteissa lääkkeitä saa valmistaa.

Työvaatteiden hankinta

Työnantaja voi hankkia voi hankkia koko henkilöstön työvaatteet yhdestä paikasta. Kannattaa hyödyntää työvaatteiden valmistajien ammattitaitoa määräyksiin ja lakiin liittyen. Työpaikan brändistä vastaavan henkilön on suositeltavaa tehdä tiivistä yhteistyötä vaatevalmistajan kanssa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Näin saadaan henkilöstölle haluttua yrityskuvaa parhaiten tukevat työvaatteet.