Talouspäällikön palkka – Mitä voit odottaa ansaita?

Talouspäällikön tehtävä on yrityksen talousasioiden pilari. He ovat vastuussa laajoista toiminnoista, kuten budjetoinnista, kustannus-hyöty-analyyseista ja taloudellisen raportoinnin johtamisesta. Talouspäällikön tavoitteena on turvata yrityksen taloudellinen vakaus ja tukea strategisia päätöksiä, tarjoten näkemyksiä ja ennusteita tulevaisuuden suunnitelmia varten. Talouspäällikön palkka on keskimäärin 4 000 – 5 500 euroa kuukaudessa.

Talouspäällikön palkka voi vaihdella useiden tekijöiden perusteella, kuten kokemuksen, koulutustaustan, toimialan ja yrityksen koon mukaan. Heidän asiantunteva neuvontansa ja kyky hyödyntää taloudellisia analyysityökaluja ovat arvokkaita resursseja yrityksille, mikä heijastuu palkkauksessa ja vastuun laajuudessa.

Talouspäällikön palkan määräytyminen

Talouspäällikön palkka muodostuu monista tekijöistä, joista erityisen merkittäviä ovat henkilön kokemus ja koulutus, toimialan vaikutus palkkaan sekä yrityksen koko ja sijainti.

Kokemus ja koulutus

Kokeneet talouspäälliköt ja korkeasti koulutetut ammattilaiset saattavat saada korkeampaa palkkausta. Kokemus vuosina ja koulutuksen taso ovat siis tärkeitä mittareita palkan suuruudelle.

 • Koulutus: KTT, KTM tai vastaava
 • 0–2 vuotta kokemusta: Palkka alhaisempi
 • Yli 10 vuotta kokemusta: Palkka yleensä korkeampi

Toimialan vaikutus palkkaan

Talouspäällikön palkkaan vaikuttaa myös toimiala, jolla hän työskentelee. Tietyt toimialat, kuten rahoitus- ja vakuutusala, voivat tarjota keskimääräistä korkeampaa palkkaa.

 • Rahoitusala: Keskimäärin korkeampi palkka
 • Teollisuus: Vaihteleva palkkataso

Yrityksen koko ja sijainti

Yrityksen koko sekä maantieteellinen sijainti ovat olennaisia tekijöitä talouspäällikön palkan määrittelyssä. Isommat yritykset ja kaupunkien keskustoissa sijaitsevat työpaikat tarjoavat usein suurempaa palkkaa.

 • Isot yritykset: Yleensä korkeampi palkka
 • Sijainti: Pääkaupunkiseutu vs. muu Suomi

Palkat voivat vaihdella huomattavasti eri sektoreiden ja alueiden välillä, mikä heijastuu talouspäälliköiden palkkaukseen.

Työsuhde-edut ja bonukset

Talouspäällikön palkitseminen ei rajoitu pelkästään kuukausipalkkaan. Työsuhde-edut ovat tärkeä osa kokonaiskompensaatiota, ja niillä voi olla suuri merkitys henkilön taloudelliseen hyvinvointiin. Niihin lukeutuvat esimerkiksi:

 • Luontoisedut: kuten auto-, puhelin- ja asuntoetu.
 • Vakuutukset: kuten työterveyshuolto ja ryhmähenkivakuutus.
 • Eläkesuunnitelmat: jotka tukevat työntekijän taloudellista turvaa pitkällä aikävälin.

Bonukset ovat yksi tapa palkita talouspäällikköä suoriutumisesta. Ne voivat perustua esimerkiksi

 • Yrityksen tulokseen: Mikäli yritys saavuttaa tietyt taloudelliset tavoitteet.
 • Henkilökohtaiseen suoritukseen: Arvioidaan säännöllisin väliajoin.

Bonusmallit vaihtelevat yrityksittäin, ja niiden ehdot määritellään työ- tai palkkasopimuksessa.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhde-etuuksista vapaamuotoisemmin, niin kauan kuin ne noudattavat verottajan ohjeistusta ja työehtosopimuksen määräyksiä. Työntekijän on hyvä ymmärtää eri etujen arvo ja vaikutus henkilökohtaiseen verotukseen.

Palkkaneuvottelut ja -sopimukset

Palkkaneuvottelut ovat olennainen osa talouspäällikön työtä. Ne vaativat sekä tarkkaa perehtyneisyyttä omaan arvoon työmarkkinoilla että hyviä neuvottelutaitoja. Aloittaessaan uudessa tehtävässä, talouspäällikkö tarvitsee selvän käsityksen oman osaamisensa arvosta.

Vinkkejä palkkaneuvotteluun:

 • Valmistautuminen: Kerää tietoa työnantajan taloudellisesta tilanteesta ja vastaavien tehtäväalueiden palkkatasoista.
 • Tieto on valttia: Oikotien ja Duunitorin tilastoista löytyy tietoa mediaanipalkoista, jotka antavat suuntaviivoja neuvotteluihin.
 • Reilu peli: Ole realistinen palkkapyynnöissäsi, mutta älä myöskään myy osaamistasi alihintaan.
 • Lisäedut: Pidä mielessä myös muut mahdolliset edut, kuten lomaraha, bonukset ja työsuhdeauto.

Talouspäällikön palkkataso vaihtelee tehtävien ja vastuiden mukaan. Keskimäärin kuukausipalkka Suomessa on ~5 000 euroa, mutta suurempiin yrityksiin ja vaativampiin tehtäviin kuuluu usein korkeampi palkka. Lisäksi sijainti, koulutus ja kokemus vaikuttavat palkkatasoon.

Kokeneet talouspäälliköt voivat neuvotella itselleen parempaa palkkaa, kun taas vähemmän kokemus voi tarkoittaa matalampaa lähtötasoa. Julkisen sektorin palkat ovat usein yksityistä sektoria matalammat mutta tuo mukanaan muita etuja, kuten tietyn turvallisuuden tunteen. Neuvotteluissa on tärkeää muistuttaa omasta osaamisesta ja siitä, kuinka se hyödyttää organisaatiota.

Talouspäällikön urakehitys ja palkkakehitys

Talouspäällikön urapolku on tyypillisesti edennyt asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtävistä johtavampiin rooleihin. He ovat usein kerryttäneet kokemusta kirjanpidon, budjetoinnin tai rahoituksen aloilta, ennen kuin ovat siirtyneet talouspäällikön tehtäviin. Edetessään urallaan, talouspäälliköt voivat asettua tavoittelemaan korkeampia johtoasemia, kuten talousjohtajan tai CFO paikkoja.

Palkka kehittyy yleensä kokemuksen ja vastuun kasvaessa. Keskimääräinen kuukausipalkka talouspäällikölle Suomessa on raportoitu olevan suunnilleen 5 073 euroa, mutta palkkahaitari on laaja, ja joissakin tapauksissa palkka voi nousta jopa 9 800 euroon kuukaudessa. Tiettyjen sektoreiden, kuten julkisen sektorin, palkat voivat olla alempia kuin yksityisellä sektorilla.

 • Aloittelijan palkka: noin 3 200 €/kk
 • Kokeneen talouspäällikön palkka: voi yltää yli 7 000 €/kk

Mediaanipalkka on noussut viime vuosina, ja palkkakehitys viestittää tehtävän arvostuksen kasvusta yrityksissä ja organisaatioissa. Talouspäällikkö tuottaa lisäarvoa yritykselle tarjoamalla syvällistä näkemystä ja analyysia taloudellisista datasta, mikä korreloi heidän palkkakehityksensä kanssa.

Palkan vertailu toisten ammattien palkkoihin

Kun tarkastellaan talouspäällikön palkkaa, on hyödyllistä verrata sitä muihin ammatteihin. Vertailu valottaa talouspäällikön palkkauksen markkina-arvoa ja tarjoaa perspektiiviä ammattikohtaisen palkkahaitarin ymmärtämiseksi.