Sähköasentajan palkka perustuu ammattitaitoon ja työkokemukseen

Usein kuulee sanottavan, että sähköasentajan työ on tarkkaa hommaa, jonka oppii parhaiten käytännön sähköasennuksia tekemällä. Teoriapuolen perusasiat opitaan koulussa, mutta käytännön töihin harjoittelija pääsee parhaiten kiinni työharjoittelussa kokeneen sähköasentajan opastuksessa. Sähköasentaja on tarkka ja taitava kovan luokan ammattilainen – joten katsotaan mistä asentajan työ koostuu, ja paljonko hän ansaitsee palkkaa kuukaudessa.

Sähköasentajan keskipalkka/kk

Ammattitaitoisen sähköasentajan palkka on noin 2 770 euroa kuukaudessa, mutta joissakin kunnissa palkka voi olla hieman alle edellä mainitun summan, kun valtiolla puolestaan se voi olla noin 3 100 euroa kuukaudessa. Sähköinsinöörien ja alan diplomi-insinöörien palkkataso voi jo opiskeluaikana olla korkeampi kuin jonkun muun alan peruspalkka lisineen kuukautta kohden.

Jos sähköasentaja haluaa alkaa yrittäjäksi, hänellä pitää olla työ- ja sähköturvallisuuskortti sekä tulityökortti ja hänen pitää suorittaa vähintään ensiapu 1 -koulutus hyväksytysti, jotta hän voi tehdä sähköalan töitä.

Mistä sähköasentajan palkka koostuu?

Yksityisellä sektorilla sähköasentajan palkkaustasoon voi vaikuttaa oman työkokemuksensa avulla, mutta julkisella puolella noudatetaan aina virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sähköalalla pätevyys jakautuu kolmeen luokkaan, eli hakijalla pitää olla sähköalan täydellinen pätevyys, joka tarkoittaa koulutusta ja ammattitaitoa. Lisäksi sähköasentajalla pitää olla suoritettuna sähköturvallisuustutkinto ja hänellä tulee olla alan työkokemusta.

  • Sähköpätevyysluokka 1 tarkoittaa, että sähköasentaja voi johtaa kaikkia tehtäviä sähkötöitä. Sähköasentajalla pitää olla tuolloin teknikon tai insinöörin koulutus ja laaja-alainen vähintään kahden vuoden työkokemus alalta.
  • Sähköpätevyysluokka 2 tarkoittaa, että sähköasentaja saa johtaa enintään 1 000 V sähkölaitteiden ja -töiden kytkentöjä sekä asennuksia. Henkilöllä pitää olla vähintään kolmen vuoden vakituinen työkokemus kyseiseltä alalta.
  • Sähköpätevyysluokka 3 tarkoittaa, että kyseinen henkilö saa suorittaa enintään 1 000 V sähkölaitteiden korjauksia.

Sähköasentajan tulevaisuuden näkymät alalla

Nykyään erilaiset sähköautomaation avulla toimivat järjestelmät ja alan digitalisaatio takaavat sen, että sähköalalla riittää työtä myös tulevaisuudessa. Uudet sähköautot, älyvalaistus, älykkäät kodinkoneet ja muut energiatehokkuuteen kuuluvat vaatimukset tuovat työtä monissa kiinteistöissä. Uusiutumattoman energian avulla toimivat aurinkosähköjärjestelmät tuovat töitä myös yhä useammille sähköasentajille. Kaiken kaikkiaan työtä on tulevaisuudessa saatavilla niin teollisuudesta kuin myös kotiautomaation puolelta. Elektroniikka-asentaja, automaatioasentaja, hissiasentaja, sähkölaitosasentaja ja tietoliikenne-asentaja ovat sähkökunnossapidon ammattilaisia, joille löytyy runsaasti työtä myös tulevaisuudessa.