Ravintolapäällikön palkka – Näin paljon voit ansaita!

Ravintolapäällikön palkka vaihtelee monien eri tekijöiden mukaan. Heidän vastuullaan on yleensä ravintolan toiminta, taloudellinen menestys ja henkilökunnan johtaminen. Palkkaan vaikuttaa erityisesti työkokemus, koulutustausta ja työn vaativuus. Ravintolapäällikön palkka on 2 956 eurosta 3 366 euroon kuukaudessa. Palkkahaitari voi olla laaja, ja palkka määräytyy työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien sekä työympäristön vaatimusten mukaan.

Kokemus: Kuten monissa johtotehtävissä, kokemuksella on suuri merkitys palkassa. Kokeneemmat ravintolapäälliköt voivat neuvotella paremmasta kuukausiansiosta.

Koulutus: Ammatillinen koulutus tai tutkinto hotelli- ja ravintola-alalta voi antaa palkkaneuvotteluissa etulyöntiaseman.

Työn vaativuus ja vastuualue:

 • Pienissä ravintoloissa palkka voi olla matalampi, mutta suuremmissa ketjuravintoloissa tai hotelleissa vastuu ja siten palkka ovat yleensä suuremmat.
 • Erikoistaidot, kuten sommelierin koulutus tai erityiset johtamistaidot, voivat nostaa palkkatasoa.

Sijainti on tärkeä tekijä:

 • Pääkaupunkiseudulla palkat ovat usein korkeampia verrattuna muuhun Suomeen.
 • Kansainvälisissä ketjuissa työskentely saattaa tarjota parempaa palkkaa globaalien standardien myötä.

Työnantajan koko ja tyyppi:

 • Isot ravintolaketjut vs. pienet yksityiset ravintolat.
 • Erikoisravintolat, yökerhot tai teemaravintolat saattavat tarjota erilaista palkkausta.

Palkkatilastot ja -vertailut

Ravintolapäälliköiden palkoissa on huomattavia eroja riippuen useista tekijöistä, kuten sijainnista, kokemuksesta ja koulutuksesta sekä toimialasta.

Alueelliset Palkkaerot

Alueelliset erot Suomessa vaikuttavat merkittävästi ravintolapäälliköiden palkkoihin. Suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, palkat ovat yleensä korkeampia verrattuna pienempiin kaupunkeihin. Esimerkiksi keskimääräinen kuukausipalkka voidaan raportoida olevan noin 3 366 euroa, mutta tämä luku voi vaihdella huomattavasti eri alueilla.

Kokemus ja Koulutus

Kokemuksen ja koulutuksen vaikutus palkkaan on selvä. Aloittelijoiden palkat ovat usein matalampia, kun taas vuosien työkokemus ja/tai relevantti koulutus voivat nostaa palkkaa merkittävästi. Mediaanipalkka voi nousta, kun taidot ja vastuut kasvavat.

Toimialakohtaiset Palkkaerot

Ravintolapäälliköiden palkat vaihtelevat myös toimialan mukaan. Esimerkiksi erikoistuneet ravintolat, kuten gourmet-ravintolat, saattavat tarjota korkeampaa palkkaa kuin perinteiset pikaruokaketjut. Palkkatiedot osoittavat, että keskipalkka voisi olla 2 956 euroa, mutta se voi olla suurempi esimerkiksi luksus- tai boutique-ravintoloissa.

Palkkaneuvottelu ja -kehitys

Ravintolapäällikön palkka voi vaihdella merkittävästikin, riippuen useista tekijöistä kuten kokemuksesta, koulutuksesta sekä vastuualueista. Palkkaneuvottelu on tilaisuus arvioida näitä seikkoja ja vaikuttaa omaan ansiotasoonsa.

Aikaisempaa kokemusta ja koulutusta ei kannata unohtaa neuvottelupöydässä: Osittain palkka muodostuu näiden perusteella, joten niiden korostaminen osoittaa pätevyyttä ja ammattitaitoa.

Tässä pari vinkkiä neuvotteluihin:

 • Aloittakaa valmistautuminen hyvissä ajoin.
 • Tutustukaa tavallisiin palkkalukuihin, jotta tiedätte, mihin pyrkiä.
 • Olkaa valmiita perustelemaan palkkatoiveenne.

Ravintolapäällikkönä on tärkeää ymmärtää myös työnantajan näkökulmaa ja valmistautua esittämään oma kehitystarve. Hyvät valmistelut ja avoin keskustelu voivat johtaa molempia osapuolia hyödyttävään tulokseen.

Työsuhdeasiat

Kun puhutaan ravintolapäällikön palkasta, on tärkeää huomioida, että työsuhteen ehdot voivat vaikuttaa palkkaukseen. Työehtosopimukset määrittelevät yleensä vähimmäispalkat ja muut työsuhteen perusedellytykset, kuten työajat ja loma-ajat.

Yleistä tietoa:

 • Työehtosopimus: määrittää työnteon perusehdot
 • Työkokemus: voi vaikuttaa palkkatasoon
 • Koulutus: korkeampi koulutustaso voi olla etu palkkaneuvotteluissa

Ravintolapäällikön palkka muodostuu useista tekijöistä. Työntekijän koulutus ja kokemus ovat merkittäviä, ja vastuualueiden laajuus voi heijastua palkkaan. Lisäksi maantieteellinen sijainti vaikuttaa – pääkaupunkiseudulla palkat ovat yleensä korkeammalla tasolla verrattuna muihin alueisiin.

Palkan vaihtelu:

 • Minimipalkka: noin 1 200 €/kk
 • Maksimipalkka: jopa 6 400 €/kk

Työsuhde-etuja, kuten bonuksia ja lisiä, ei pidä unohtaa. Ne voivat lisätä kokonaistulotasoa ja tarjota kannustimia hyödyllisestä suorituksesta. Työntekijät voivat verrata omia palkkojaan alan keskiarvoon ja arvioida, kuinka hyvin he pärjäävät verrattuna kollegoihinsa. Tämä lyhyt kuvaus antaa perustiedot, jotka ovat hyödyllisiä ravintolapäällikön työhön hakeville tai alalla jo työskenteleville.

Ravintolapäällikön Työnkuva

Ravintolapäällikön rooli vaatii monipuolisia taitoja ja hyvää johtamiskykyä. Heidän vastuullaan on ravintolan päivittäinen johtaminen, mikä sisältää asiakaspalvelun, henkilökunnan hallinnan ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Koko toiminnan kannalta ravintolapäällikön panos on korvaamaton.

Tehtävät jakautuvat seuraavasti:

 • Asiakaspalvelu: Ensimmäisenä kosketuspintana asiakkaisiin, ravintolapäälliköt valvovat asiakastyytyväisyyttä ja varmistavat, että palvelutason standardit täyttyvät jatkuvasti. Heidän on oltava valmiita ottamaan vastaan palautetta ja kehittämään toimintaa sen mukaan.
 • Henkilökunnan johtaminen: Henkilöstön rekrytointi, kouluttaminen ja motivointi ovat keskeisessä roolissa. Heidän on myös kyettävä luomaan työympäristö, joka tukee tiimityötä ja työntekijöiden ammatillista kehitystä.
 • Taloushallinto: Ravintolapäällikön on seurattava myyntiä, kustannuksia ja budjetteja. He optimoivat toimintaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja raportoivat tuloksista ylemmälle johdolle.

Ravintolan koosta ja luonteesta riippuen ravintolapäällikön tehtävät voivat vaihdella suuresti. Pienemmissä ravintoloissa tehtäviin saattaa kuulua laajempi tehtäväkirjo, kun taas suuremmissa ketjuissa tehtäväkenttä voi olla erikoistuneempi. On tärkeää, että ravintolapäälliköllä on kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja pitää monia lankoja käsissään samanaikaisesti.

Palkkavertailu toisiin ammatteihin

Kun he katsovat ravintolapäällikköjen palkkoja, saattaa monia kiinnostaa, miten nämä palkat vertautuvat muihin ammatteihin. Ravintolapäällikön keskipalkka Suomessa voi vaihdella sijainnista, kokemuksesta ja työnantajasta riippuen.

AmmattiKeskimääräinen kuukausipalkka
Ravintolapäällikkö2 956 – 3 366 €
Myyntipäällikkö4 000 – 5 500 €
Toimitusjohtaja6 000 – 10 000 €
Asiakaspalvelupäällikkö3 000 – 4 000 €
Keittiöpäällikkö2 500 – 3 500 €

Ravintolapäällikköjen palkat sijoittuvat usein näiden muiden ammattien keskiväleille, mikä tekee siitä kilpailukykyisen ammatin palkkavertailussa. On muistettava, että palkka heijastaa vastuuta ja vaadittavaa kokemusta. Ravintolapäälliköillä on laaja vastuualue, mutta toisaalta esimerkiksi toimitusjohtajat vastaavat koko yrityksen menestyksestä, mikä näkyy myös heidän korkeammissa palkoissaan.