Palveluneuvojan palkka – Näin tienaat asiakaspalvelussa

Palveluneuvojien palkat Suomessa vaihtelevat useiden tekijöiden mukaan. Kokemus, koulutustaso sekä sijainti ovat tärkeitä palkkaan vaikuttavia seikkoja. Palveluneuvojan palkka on keskimäärin 2 300- 2700 euroa kuukaudessa.

Palveluneuvojan keskipalkka yksityisellä sektorilla Suomessa on arvioitu olevan noin 2 696 euroa kuukaudessa. On huomionarvoista, että palkkahaitari palveluneuvojilla on laaja, pienimmän ja suurimman palkan välillä on huomattava ero.

Kuukausipalkan vaihteluväli:

 • Alin: 1 100 euroa
 • Ylin: 4 500 euroa

Keskipalkkaa miettiessä on syytä ottaa huomioon myös, että palveluneuvojat voivat saada erilaisia lisäetuja, jotka vaikuttavat kokonaisansioihin. Lisäksi työtehtävän vastuualuetta suuremmiksi määrittelevät tekijät voivat osaltaan nostaa palkkatasoa.

Palkkatietoja tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että ilmoitetut keskiarvot ovat suuntaa-antavia, ja yksilölliset tekijät kuten kokemus ja työn laatu voivat vaikuttaa merkittävästi yksittäisen palveluneuvojan palkkaan.

Palkan muodostuminen

Palkka muodostuu useista tekijöistä, ja palveluneuvojilla se vaihtelee kokemuksen, koulutuksen, sijainnin sekä työnantajan sektorin mukaan.

Kokemus ja koulutus

Palveluneuvojan palkka heijastelee hänen kokemustaan ja koulutustaan. Mitä vankemmat ovat nämä perustukset, sitä korkeampaa kompensaatiota yleensä voi odottaa. Koulutus antaa tarvittavat taidot, kun taas kokemus viilaa osaamista ja on usein yhteydessä korkeampaan palkkaan.

Sijainti

Sijainti on merkittävä tekijä palkkaan vaikuttavana elementtinä. Palkat voivat heitellä rajustikin eri alueiden välillä Suomessa, kalleimpien ja halvempien elinkustannusten mukaan. Kaupungeissa, kuten Helsingissä, missä elinkustannukset ovat korkeammat, palveluneuvojat saattavat saada suurempaa palkkaa.

Työnantajan sektori

Työnantajan sektori on myös oleellinen palkkaan vaikuttava tekijä. Yksityisellä sektorilla voi olla enemmän joustavuutta palkan suhteen, toisin kuin julkisella sektorilla, jossa palkat määrittyvät usein tarkkojen palkka-asteikkojen mukaisesti.

Palveluneuvojan palkkakehitys

Palveluneuvojan palkka on ollut viime vuosina muutoksessa Suomessa. Eri lähteiden tietojen mukaan keskimääräiset kuukausiansiot vaihtelevat hieman. Palveluneuvojan palkka on keskimäärin 2 300- 2700 euroa kuukaudessa.

Palkkahaitari osoittaa, että palveluneuvojien palkat vaihtelevat suuresti tehtäväkohtaisesti ja kokemukseen sekä sijaintiin perustuen. Kunnallisen sektorin palveluneuvojilla oli vuonna 2021 keskimääräinen kuukausiansio 2 334 euroa, mikä vastaa vuositasolla 28 008 euroa.

Edellä mainitut luvut tarjoavat katsauksen palveluneuvojien palkkakehitykseen Suomessa. Palkkakehitys vaihtelee alan ja työnantajan mukaan, ja tehtävän vaativuuden kasvaessa myös palkan odotetaan nousevan.

Vertailu muihin ammatteihin

Palveluneuvojan palkka voi vaihdella merkittävästi riippuen työnantajasta ja kokemuksesta. Kun vertaillaan palveluneuvojan palkkaa muihin ammatteihin, on tärkeää ottaa huomioon paitsi kokemus myös koulutus ja ala.

Esimerkiksi:

 • Myyntiala: Myyntitehtävissä palkka voi olla suuresti provisiopainotteinen. Palveluneuvojilla keskipalkka on yleensä kiinteämpi.
 • Asiakaspalvelu: Asiakaspalvelutehtävissä palkka voi olla verrattavissa palveluneuvojan palkkaan, mutta bonuksia voi olla tarjolla enemmän asiakastyytyväisyyden perusteella.
 • Tekniikan alat: Tekniikanaloilla työskentelevillä voi olla korkeampi palkkaus teknisen osaamisen ja erikoistumisen johdosta.

Palveluneuvojan keskipalkka 2 280 € kuukaudessa asettuu suhteessa muihin ammatteihin paitsi alakohtaisesti myös maantieteellisen sijainnin perusteella. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla palkat ovat yleisesti korkeampia kuin muualla Suomessa.

Tärkeä huomio on se, että palveluneuvojan palkka voi kasvaa työkokemuksen ja lisäkoulutuksen myötä, samoin kuin monissa muissa ammateissa. Lisäksi työnantajan tarjoamat lisäedut, kuten lounasedut tai työterveyshuolto, ovat arvokas osa kokonaiskompensaatiota.

Palkkavertailuja tehdessä olennaista on ottaa huomioon, että palveluneuvojan tehtävä voi olla ponnahduslauta uralla etenemiselle, ja monet ammattilaiset voivat siirtyä ajan myötä vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin.

Palkka ja työsuhde-edut

Palveluneuvojan palkka vaihtelee Suomessa sektorista ja kokemuksesta riippuen.

Työsuhde-edut ovat tärkeä osa työntekijän kokonaiskorvausta. Näitä etuja ovat esimerkiksi:

 • Lounasetu
 • Työterveyshuolto
 • Matkakorvaukset
 • Koulutus- ja kehitysmahdollisuudet

On hyvä muistaa, että edut voivat olla neuvottelunvaraisia ja näin ollen työntekijän on syytä varmistaa näiden seikkojen huomiointi työsopimuksessa. Neuvotteluprosessissa otetaan huomioon myös työtehtävät ja vastuualueet, jotka saattavat tuoda lisäarvoa palkkapakettiin.

Palkkaneuvotteluvinkit

Kun henkilö valmistautuu palkkaneuvotteluun palveluneuvojan tehtävässä, on tärkeää ottaa huomioon monenlaiset tekijät. Ensinnäkin on hyödyllistä tutustua alan yleisiin palkkatasoihin. Tämä antaa vankan pohjan neuvotteluille ja auttaa ymmärtämään, missä omassa palkkapyynnössä liikutaan suhteessa markkinatilanteeseen.

Neuvotteluihin valmistautuminen:

 • Tee taustatyötä: Selvitä palveluneuvojan keskimääräiset palkkatiedot.
 • Oma arvo: Pohdi omaa osaamistasi ja kokemustasi, ja perustele niiden tuoma lisäarvo.

Seuraavaksi kannattaa miettiä, miten oma osaaminen, koulutus ja työkokemus erottavat positiivisesti muista. Nosta esille ne avaintaidot ja saavutukset, jotka oikeuttavat pyytämään keskimääräistä korkeampaa palkkaa.

Palkkaneuvotteluissa on myös olennaista kuunnella työnantajaa ja vastata heidän tarpeisiinsa, kääntämällä omat vahvuudet yrityksen edun mukaisiksi. Tärkeää on myös:

 • Muista neuvottelun perussäännöt: Ole rehellinen ja realistinen palkkapyyntösi suhteen.
 • Asenne ratkaisee: Lähesty neuvotteluja positiivisella asenteella ja avoimella mielellä.
 • Lisäedut: Pidä mielessä myös muut mahdolliset edut ja bonukset, joista voidaan neuvotella.

Neuvottelut voi päättää yhteenvedolla keskustelluista pisteistä, varmistaen, että sekä työnantaja että työntekijä ymmärtävät toistensa näkökulmat ja tavoitteet.