Palkkatuki voi auttaa työtöntä työnhakijaa työllistymään ja mahdollisuus palkkatuen saamiseen voi tehdä työnhakijasta houkuttelevamman työnantajien silmissä. Käsittelemme tässä kirjoituksessa palkkatukea nimenomaan työnhakijan näkökulmasta.  

Mitä palkkatuki on?  

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseen tarkoitettu tuki, joka maksetaan työnantajalle. Palkkatukea voi yhdistää myös muihin TE-palveluihin, esimerkiksi työkokeilua voi seurata palkkatuettu työ.  

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen. Yleensä palkkatuetun henkilön työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunutta tai mahdollinen vamma tai sairaus saattaa vaikuttaa työtehtävistä selviytymiseen.  

Palkkatukea myönnetään seuraavasti:  

  • Työttömyys kestänyt alle vuoden: tuki 30% palkkakustannuksista ja tukijakso enintään kuusi kuukautta.  
  • Työttömyys kestänyt vähintään vuoden: tuki 40% palkkauskustannuksista ja tukijakso enintään 12 kuukautta. 
  • Työttömyys kestänyt vähintään kaksi vuotta: tuki 50% palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen tuki 30% pakkauskustannuksista seuraavien 12 kuukauden ajan. Tukijakso voi siis olla yhteensä korkeintaan 24 kuukautta.  

Palkkatukikortti 

Palkkatukimahdollisuus voidaan kirjata työnhakijan työllistymissuunnitelmaan, mutta TE-toimistolta on mahdollista pyytää myös niin kutsuttu palkkatukikortti. Palkkatukikortti on tarkoitettu omatoimiseen työnhakuun ja se osoittaa, että TE-keskus on sitoutunut myöntämään palkkatukea kyseiselle henkilölle. 

Palkkatukikortti ei kuitenkaan ole tae palkkatuen saamisesta, sillä kyseessä on aina harkinnanvarainen tuki ja myös tuen myöntämisen edellytykset työnantajan sekä työsuhteen osalta on täytyttävä.  

Palkkatuettu työ  

Palkkatuki voi mahdollistaa positiivisen erottumisen työnhakutilanteessa. Se voi madaltaa palkkaamisen kynnystä, etenkin pienemmille yrityksille, kun työntekijästä aiheutuvia kuluja ei tarvitse heti maksaa kokonaan itse.  

Palkkatuettu työ on aivan tavallista työtä. Kyse voi olla esimerkiksi sellaisesta tilanteesta, että yritys on jo harkinnut kyseisen työtehtävän avaamista yleiseen hakuun tai toisaalta tilanteesta, jossa ei olla aivan varmoja, onko kyseisestä työtehtävästä tarpeeksi hyötyä yrityksen kannalta. Palkkatuki mahdollistaa tällaisen kokeilemisen yrityksen kannalta pienemmällä riskillä.  

Palkkatuettu työ voi tarjota hyvän mahdollisuuden esimerkiksi kokemuksen hankkimiseen tai osaamisen päivittämiseen, jos edellisestä työpaikasta on kulunut pidempi aika. Se voi tarjota myös onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa käsitystä omasta osaamisesta. Parhaassa tapauksessa työ jatkuu saman työnantajan palveluksessa myös palkkatukijakson jälkeen.  

Toisaalta vaikka työ ei jatkuisikaan palkkatukijakson jälkeen, voi se silti tarjota arvokasta kokemusta, joka auttaa työllistymään. Lisäksi se katkaisee jo pidempään jatkuneen työttömyyden, joka todennäköisesti vaikuttaa positiivisesti työnhakuun. Kyseiseltä työpaikalta voi myös pyytä suosittelua työnhakua helpottamaan.  

Lue työntekijän palkkaamisesta ja palkkatuesta yrityksen näkökulmasta.