Metsurin palkka – Kuinka paljon metsätyöstä todella tienataan?

Metsurin palkka Suomessa määräytyy usein kokemuksen, sijainnin ja tehtävien vaativuuden mukaan. Eri tehtävissä työskentelevät metsurit voivat myös saada eri suuruista palkkaa.

Metsurin keskipalkka

Metsurin palkka Suomessa on keskimäärin 2 500 euroa kuukaudessa. Tämä summa heijastaa sektoria laajasti ja tarjoaa katsauksen metsurin työn keskimääräisen kuukausiansion.

Aloittelijan palkka

Aloittelijan palkka voi olla alimmillaan 1 000 euroa kuukaudessa. Tämä heijastelee niitä metsureita, jotka ovat vasta aloittaneet uransa ja kartuttavat kokemustaan alalla.

Kokeneen metsurin palkka

Kokeneiden metsurien ansiotaso voi nousta jopa 5 000 euroa kuukaudessa. Kokemus, työn vaativuus ja mahdolliset erikoistaidot vaikuttavat merkittävästi palkkakehitykseen.

Palkan muodostuminen

Metsurin palkka voi vaihdella riippuen monista tekijöistä, kuten työn luonteesta ja vallitsevista sopimuksista.

Tuntipalkka vs urakkapalkka

Metsureille tuntipalkka maksetaan yleensä tehdystä työajasta, kun taas urakkapalkka perustuu tuotokseen. Esimerkiksi, tietty määrä kaadettuja puita voi määritellä urakoinnin tuloksen.

 • Tuntipalkka:
  • Voit olla varma siitä, että saat tietyt tunnit palkattua työaikaa.
  • Mahdollistaa tasaisen ansiotason työajan perusteella.
 • Urakkapalkka:
  • Palkitaan tehokkuudesta ja saavutetusta tuotoksesta.
  • Mahdollistaa korkeamman tienestin hyvällä suorituksella.

Metsäteollisuuden työehtosopimus

Metsäteollisuuden työehtosopimus määrittelee alan vähimmäispalkat ja muut työsuhteen ehdot.

 • Sopimus takaa:
  • Vähimmäispalkan: Metsurin tulee saada ainakin työehtosopimuksessa määritelty palkka.
  • Työajan: Työajat ja mahdolliset lisät perustuvat sopimukseen.

Sopimus turvaa metsurin työehdot ja edistää oikeudenmukaista korvausta työstä.

Lisät ja korvaukset

Metsureille maksettavat lisät ja korvaukset sisältävät useita eri komponentteja, jotka heijastavat työaikoja ja työolosuhteita. Nämä ylimääräiset maksut tunnustavat metsurien tarpeen mukautua vaihteleviin työskentelyolosuhteisiin ja kompensoivat heitä niistä.

Ylityökorvaukset

Ylityö tapahtuu, kun metsuri työskentelee normaalin työajan yli. Ylityöstä maksettava palkkio on tarkasti määritelty sopimuksissa:

 • Ensimmäiset kahdeksan tuntia: 50 % korotettu palkka
 • Seuraavat tunnit: 100 % korotettu palkka

Ilta- ja viikonloppulisät

Ilta- ja viikonlopputöiden korvaukset ovat lisäetuja, joita metsureille saatetaan maksaa:

 • Arkilauantain työstä: Yleensä 20 % tuntipalkan lisäys kello 06.00–18.00 välillä suoritetusta työstä.

Metsätyön erityislisät

Metsurin työ saattaa sisältää muitakin erityislisiä, jotka huomioivat ammatin vaativuuden ja erityisolosuhteet. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Olosuhdelisät: Tietyistä työskentelyolosuhteista, kuten erittäin vaihtelevasta maastosta tai sääoloista, maksettavat lisät.
 • Työkalulisät: Työkalujen käytöstä tai niiden kunnossapidosta maksettavat korvaukset.

Työnantajatyypin vaikutus palkkaan

Metusurin palkka voi vaihdella merkittävästi riippuen heidän työnantajatyypistään. Takaisin perinteisistä yksityisistä metsänomistajista aina monikansallisiin metsäyhtiöihin, kunkin sektorin erityispiirteet vaikuttavat palkkahinnoitteluun.

Yksityiset metsänomistajat

Metsureiden työskentely yksityisten metsänomistajien palveluksessa voi tuoda mukanaan suuren palkkahaitarin. Työolot ja palkkaus heijastavat usein alueellista taloustilannetta ja omistajien maksukykyä.

Metsäyhtiöt

Metsäyhtiöiden palkkausmallit taipuvat yleensä järjestelmällisempään ja kilpailukykyisempään rakenteeseen. Nämä yhtiöt palkkaavat metsureita paitsi kiinteällä kuukausipalkalla, myös urakkapohjaisesti tuotetun työn mukaan.

Valtion metsät

Valtion metsissä työskentelevät metsurit saattavat nauttia vakaasta palkkauksesta ja työehdoista, jotka määräytyvät usein alan työehtosopimusten ja -säädösten mukaan. Valtion palkkalistoilla työskentely voi siksi tarjota suurempaa turvaa ja ennakoitavuutta.

Ammattitaidon ja koulutuksen vaikutus palkkaan

Metsurityössä koulutuksen ja ammattitaidon merkitys palkan muodostumisessa on ilmeinen. Koulutusaste voi vaikuttaa palkkaan siten, että korkeampi koulutus voi avata ovia vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin metsäalalla.

Kokemus ja lisäpätevyydet:

 • Aloittelija: Palkka on usein alimmillaan.
 • Kokenut metsuri: Työkokemuksen karttuessa palkka voi nousta.
 • Erikoistaidot, kuten moottorisahakoulutus: Voivat parantaa palkkaneuvottelujen lähtökohtia.

Metsäalan työtehtävät ovat moninaiset, ja erikoistuminen tiettyyn osa-alueeseen voi tuoda palkkalisää. Lisäkoulutus, kuten metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto, voi myös olla palkan kannalta hyödyllinen.

Taulukko: Koulutuksen vaikutus palkkaan

KoulutusastePalkkahaarukka
Peruskoulutus1000 – 2500 €
Erikoistutkinto2500 – 5000 €

Metsäalan työehdot määrittelevät, että palkka voi myös nousta tietyillä prosenteilla ylitöistä, mikä on yksi ansaintamahdollisuus. Työkokemuksen ja koulutuksen myötä metsureiden on mahdollista saada myös vastuullisempia ja paremmin palkattuja työtehtäviä.

Metsurin palkka verrattuna toisten ammattien palkkaan

Metsurit ovat tärkeä osa metsätalouden ammattikenttää Suomessa, jossa metsätalous on merkittävä elinkeino. Heidän palkkansa heijastavat kyseisen työn vaatimuksia sekä markkinatilannetta.

Vuonna 2020 metsurin keskipalkka yksityisellä sektorilla oli noin 2 210 euroa kuukaudessa. Palkka on noussut edellisestä vuodesta 8,1 prosenttia, kertoen ammattiosaamisen arvon kasvusta. Kun vertaa tätä muihin ammattiryhmiin, eroavaisuuksia ilmenee. Esimerkiksi:

Ammattipalkka (€/kk, 2020)
Metsuri2 210
Sairaanhoitaja2 800 – 3 100
Rakennusmies2 400 – 3 000
Sähköasentaja2 700 – 3 100
Siivooja2 100 – 2 300

Huomionarvoista on, että metsureiden palkat voivat vaihdella sijainnin, koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Esimerkiksi eri alueet Suomessa saattavat tarjota metsureille erilaisia palkkatasoja.

Toisissa ammateissa, kuten terveydenhuollossa tai rakennusalalla, palkat voivat pääsääntöisesti olla korkeammat. Tämä johtuu usein koulutusvaatimuksista ja ammattien vastuullisuudesta. Kuitenkin, on syytä muistaa, että metsurin ammatti voi tarjota muita etuja, kuten itsenäisyyttä ja liikkuvuutta.

Palkkaustiedot antavat vain yhden näkökulman ammatinvalintaan. Metsurien osaaminen on arvostettua, ja heidän työnsä on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteita.

Palkkavertailu osoittaa, että vaikka metsurien keskipalkat eivät välttämättä yllä jotkin muut ammattiryhmät, he tekevät korvaamatonta työtä suomalaisen luonnon ja metsien hyväksi.