Maalarin palkka – Kuinka paljon väriä palkalla saa?

Talo maalarin palkka Suomessa riippuu useista tekijöistä, kuten kokemuksesta, sijainnista ja työnantajasta. Keskimääräinen kuukausipalkka heijastaa maalarin ammattitaidon sekä alueelliset palkkaerot. Tarkastelemalla eri lähteistä saatua tilastotietoa, saadaan kattava kuva maalarin ansioista. Maalarin palkka on keskimäärin noin 2500 euroa kuukaudessa.

Palkka vaihtelee työkokemuksen mukaan, jossa aloittelevat maalarit ansaitsevat yleensä vähemmän kuin kokeneet kollegansa. Lisäksi erikoistuminen voi tarjota mahdollisuuden suurempaan palkkaan.

Alla on tiivistetysti esitetty keskeiset palkan määrittelijät:

 • Kokemus
  • Aloittelija: Tyypillisesti alhaisempi palkka
  • Kokenut: Korkeampi palkka mahdollisuuksien mukaan
 • Sijainti
  • Kaupungit: Usein korkeampi palkkataso
  • Maaseutu: Palkka voi olla maltillisempi
 • Työnantaja
  • Yksityinen sektori: Palkka voi vaihdella
  • Julkinen sektori: Usein vakiintunut palkkataulukko

Keskimääräinen palkka alueittain

Maalarin keskipalkka vaihtelee Suomessa alueittain. Joillakin alueilla maksetaan keskimääräistä parempaa palkkaa, kun taas toisilla se voi jäädä hieman alle keskiarvon. Tässä tarkastellaan eri alueiden maalarin keskimääräisiä kuukausiansioita.

Etela-Suomi:

 • Helsinki: Maalarin keskipalkka liikkuu yleensä 2 500 euroa kuukaudessa.
 • Espoo: Keskimääräinen palkka on vertailukelpoinen Helsingin kanssa.

Länsi-Suomi:

 • Turku: Täällä maalarit voivat odottaa saavansa noin 2 400 euroa kuukaudessa.
 • Tampere: Maalarin palkka on samankaltainen Turun kanssa.

Itä- ja Pohjois-Suomi:

 • Oulu: Keskimääräinen palkka on hieman alempi, noin 2 300 euroa kuukaudessa.
 • Kuopio: Keskipalkat ovat samassa haarukassa Oulun kanssa.

Nämä luvut ovat viitteellisiä ja perustuvat vuoden 2021 palkkatilastoihin. Alueelliset erot heijastavat elinkustannuksia ja paikallista taloudellista tilannetta. Lisäksi työkokemus ja koulutus voivat vaikuttaa yksittäisen maalarin palkkaan.

Kokemus ja palkkaus

Kun tarkastellaan talo maalareiden palkkausta, kokemus nousee avaintekijäksi. Aloittaessa uraa maalausalalla, palkat alkavat usein perustasosta, ja kasvavat kokemuksen myötä. Palkat vaihtelevat tyypillisesti työntekijän osaamistasoon perustuen.

Palkkatasot maalausalan ammattilaisille:

 • Aloitteleva työntekijä: Kokemattomalle maalarille maksetaan peruspalkkaa, joka heijastaa tarvittavaa koulutusta ja alalla opittavaa.
 • Kokeneempi työntekijä: Kun maalari on hankkinut alan yleistuntemusta ja osaamista, hänen palkkansa nousee vastatakseen hänen kehittyneitä taitojaan.
 • Ammattilainen: Maalari, joka hallitsee perusammattityöt, saa korkeampaa korvausta. Työn laatu ja nopeus vaikuttavat myös ansaintamahdollisuuksiin.
 • Erittäin kokenut ammattilainen: Monipuolisia ammattitöitä hallitseva maalari ansaitsee usein kaikkein korkeimman tuntipalkan.

Palkkauksen lisäksi, kokemus voi mahdollistaa urakehityksen maalausalalla. Erikoistumisen myötä maalarit voivat saada vastuullisempia tehtäviä ja siirtyä esimerkiksi työnjohdollisiin rooleihin.

Maalausalan palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka maalarille on noin 16,00 €/h, kun taas urakkatyöpalkka ja palkkiopalkkauspalkka ovat korkeammat, vastaten itsenäisen työskentelyn ja urakkatyön vaatimuksia.

Palkkaryhmät työkokemuksen mukaan:

 • I: Aloitteleva työntekijä: 9,79 €/h
 • IB: Vähäinen kokemus: 11,14 €/h
 • II: Yleistuntemus: 12,16 €/h
 • III: Hallitsee perusammattityöt: 13,58 €/h
 • IV: Hallitsee ammattityöt monipuolisesti: 14,85 €/h

Kokemuksen kerääntyminen tarjoaa maalarille mahdollisuuden parantaa palkkaansa ja edistää uraansa alalla.

Työaika ja ylityökorvaukset

Kun talonmaalarit tarttuvat siveltimiinsä, heidän työaikansa voi vaihdella kausittain. Tavanomaisesti työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Mikäli maalari työskentelee yli näiden rajojen, puhutaan ylityöstä, jonka korvaukset on määritelty työaikalain mukaan.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Talon maalareiden palkkataso vaihtelee Suomessa merkittävästi eri tekijöiden, kuten kokemuksen, työn laadun ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Työkokemus ja erikoisosaaminen nostavat yleisesti palkkaa, ja maalareilla on potentiaalia ansaita enemmän kaupungeissa, joissa on suurempi kysyntä heidän taidoilleen.

Esimerkiksi maalarin mediaanipalkka Oikotien datan mukaan on 2 750 euroa kuukaudessa, kun taas ammatin alapäässä palkat alkavat 1 425 eurosta. Toisaalta, kokeneet ammattilaiset tai erikoistuneet maalarit voivat ansaita jopa 5 000 euroa kuussa.

Kun vertaillaan maalarin palkkaa muihin ammatteihin:

 • Yleissähköasentaja: Noin 2 500-3 000 €/kk
 • Putkimies: Noin 2 800-3 500 €/kk
 • Rakennustyöntekijä: Noin 2 200-2 800 €/kk

Palkkavertailu osoittaa, että maalarin palkka sijoittuu usein rakennusalan ammattien keskiarvon kieppeille. Maalareiden keskipalkka on verrattavissa moniin muihin manuaalisen työn ammatteihin, ja erikoisosaamisella voi olla mahdollisuus korkeampaan tulotason saavuttamiseen.