Lähihoitajan palkka muodostuu peruspalkasta ja erilaisista lisistä

Lähihoitajat työskentelevät sairaaloissa, vanhusten palvelukodeissa, päiväkodeissa ja terveyskeskusten vastaanotossa. Lähihoitaja voi siis työskennellä kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksen piirissä. Tutustutaan seuraavaksi lähihoitajien palkkaukseen.

Lähihoitajan palkan suuruus/kk

Lähihoitajan peruspalkka on noin 2 200 euroa kuukaudessa, mutta lähihoitajalle maksettava mediaanitulo on puolestaan noin 2 775 euroa/kuukaudessa. Käytännössä noin puolet lähihoitajista saa palkkaa alle mediaanitulon ja puolet yli mediaanitulon. Palkka vaihtelee sen mukaan, työskenteleekö hoitaja yksityisellä vai julkisella sektorilla.

Lähihoitajan palkan vaihtelevuus yksityisellä ja kuntasektorilla

Lähihoitajan palkka on kuntasektorilla noin 2 793 euroa/ kuukaudessa, kun se valtiolla puolestaan on 3 427 euroa/ kuukaudessa. Yksityisen sektorin maksama palkka sijoittuu edellä mainittujen kahden esimerkin puoliväliin, eli on 2 596 euroa. Tilastoihin perustuvana esimerkkinä voidaan, kertoa, että lähihoitajan palkka kohosi 68 euroa vuodesta 2018 vuoteen 2019. Lähihoitajan työ on hyvin arvostettua ja alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti työvoimaa.

-Mistä lähihoitajan palkka koostuu

Lähihoitajien palkkaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat: työpaikan sijainti, lähihoitajalla oleva koulutus, työkokemus, toimiala, mahdollisesti maksettavat henkilökohtaiset lisät, jotka useimmiten muodostuvat tulospalkkiosta ja työkokemus- tai ikälisistä. Palkkaan vaikuttavia lisiä voivat olla myös kieli-, syrjäseutu- tai rekrytointilisät. Tulevaisuudessa lähihoitajien palkka voi kohota entisestään, koska lähihoitajia tarvitaan vielä nykyistä enemmän ja työpaikat voivat lisäkouluttaa lähihoitajia työn ohella. Lähihoiitajan työ tulee muuttumaan ja mahdollisesti työnkuvaltaan laajentumaan lähivuosina, jolloin myös työnantaja voi tarkistaa palkkausjärjestelmää ja työnkuvaa uudelleen.