Key Account Manager Palkka: Tienaatko Sinäkin Markkinoiden Huipputasoa?

Key Account Managerien palkoissa on havaittavissa huomattavaa vaihtelua Suomessa. Eri lähteiden mukaan keskimääräinen palkka vaihtelee jonkin verran. Key account managerin palkka vaihtelee keskimäärin 4 500 -5 400 euron välillä kuukaudessa. Pienin mainittu palkka on 2 300 euroa, kun taas korkein palkka nousee jopa 12 600 euroon kuukaudessa.

Palkkahaitari osoittaa, että Key Account Managerin roolissa voi odottaa palkkansa kasvavan kokemuksen ja vastuun myötä. Palkan suuruuteen voivat vaikuttaa myös yksilölliset neuvottelutaito ja työsuorituksen laatu.

Palkkaeron tekijät

Palkkaerot key account manager -tehtävissä selittyvät useilla tekijöillä. Vaikutusvaltaisia ovat muun muassa yksilön kokemus ja koulutustausta sekä toimialan ja yrityksen koko.

Kokemus ja Koulutus

Key account managerin palkkaan vaikuttaa henkilön työkokemus sekä koulutus. Aloittelija ansaitsee keskimäärin vähemmän kuin kokeneempi kollega. Laajempi koulutus, esimerkiksi liiketoiminnan tai myynnin alalta, voi johtaa korkeampaan palkkaukseen.

Toimiala

Toimiala on merkittävä tekijä key account managerin palkassa. Jotkut alat, kuten teknologia tai lääketeollisuus, tarjoavat keskimääräistä suuremman palkan, kun taas toiset alat saattavat jäädä tavallista alemmas palkkatasossa.

Yrityksen koko

Suuret yritykset voivat yleensä tarjota isompaa palkkaa kuin pienemmät yritykset. Suuryrityksillä on usein enemmän varaa investoida avainasiakkaiden hoitoon ja he arvostavat korkeaa osaamista vastaavalla palkalla.

Sijainti

Sijainti vaikuttaa myös key account managerin palkkaan. Suurkaupungeissa, kuten Helsinki, palkat voivat olla korkeammat johtuen elinkustannusten ja kilpailun noususta. Eri maakunnissa palkkataso voi vaihdella merkittävästi.

Palkkatilastot ja markkinatieto

Key account managerin palkka Suomessa vaihtelee monien tekijöiden mukaan. Palkkavertailujen mukaan keskimääräinen kuukausipalkka liikkuu noin 4 573 euroa. Tämä luku perustuu 241 key account managerin anonymisoituihin palkkatietoihin. Aloittelevilla key account managereilla palkka on alimmillaan noin 2 000 euroa kuukaudessa, kun taas kokeneemmat voivat ansaita jopa 7 000 euroa kuukaudessa.

Toisessa lähteessä mainitaan, ettei key account managerin pienin palkka Suomessa laske alle 2 300 euroa. Korkeimmillaan kyseisessä tehtävässä voi saada 12 600 euroa kuukaudessa, mikä korostaa työkokemuksen ja vastuualueiden merkitystä palkkaan.

Kunta-alalla palkkatilastojen valossa lokakuun 2021 tiedot näyttävät, että tehtäväkohtainen keskipalkka oli 3 454 euroa kuukaudessa. Tässä kokonaisansioon laskettiin mukaan kaikki mahdolliset lisät.

Taulukko key account managerin palkan vaihteluvälistä Suomessa:

Palkan tasoKuukausipalkka (€)
Matalin2 000 – 2 300
Keskiarvo4 500 – 4 573
Korkein7 000 – 12 600

Työpaikat ja avoimien paikkojen määrä vaihtelevat eri alueilla ja niitä voi etsiä esimerkiksi Oikotien kaltaisilta sivustoilta. Heidän tietojensa mukaan key account managereille oli avoinna 787 työpaikkaa tietyllä hetkellä.

Palkan sivuedut ja lisät

Key account managerin työssä palkan lisäksi sivuedut voivat muodostaa merkittävän osan työntekijän kokonaistuloista. Sivuedut vaihtelevat yrityksestä riippuen, mutta yleisiä etuja ovat:

 • Liikunta- ja kulttuuriedut: Esimerkiksi liikuntasetelit tai kulttuurisetelit.
 • Työterveyshuolto: Laajennetut terveyspalvelut tavallisen lakisääteisen työterveyshuollon päälle.
 • Lounasedut: Lounassetelit tai maksukortit, jotka kattavat osittain tai kokonaan päivittäiset lounaskulut.
 • Matkapuhelin ja tietokone: Välineet voivat olla joko käyttöön perustuen tai täysin kustannettuja työnantajan toimesta.
 • Työsuhdeauto: Ylellisyys tai käytännöllisyyttä silmällä pitäen, joskin usein kiinni tulotasosta ja asemasta yrityksessä.

Lisäetuihin voi kuulua myös esimerkiksi:

 • Bonusjärjestelmät: Työn tuloksista riippuvat kannustinpalkkiot.
 • Vakuutukset: Kattavat henkivakuutukset tai tapaturmavakuutukset.
 • Eläkesäästöohjelmat: Työnantajan tukemat ohjelmat, jotka edistävät työntekijän pitkän aikavälin taloudellista turvaa.

Olennaista on, että key account managerin tulee neuvotella sivueduista työsopimusta tehdessään, sillä ne ovat tärkeä osa kokonaisansioita ja voivat parantaa työntekijän elämänlaatua sekä työmotivaatiota.

Palkkaneuvottelut

Kun henkilö valmistautuu palkkaneuvotteluihin, on suositeltavaa tehdä kotiläksyt huolellisesti. Key account managerit voivat käyttää erilaisia lähteitä selvittääkseen, millaista palkkaa heidän olisi sopivaa pyytää. Markkinatilanteen, koulutuksen, työkokemuksen sekä vastuualueiden tunteminen auttaa heitä asettamaan realistiset tavoitteet.

Markkinatilanteen ymmärtäminen:

 • Selvitä key account managerin keskimääräiset palkat.
 • Vertaa näitä tietoja omaan kokemukseen ja osaamiseen.

Omat lähtökohdat:

 • Kartoita oma koulutus ja aikaisempi työkokemus.
 • Mieti, miten olet edistänyt nykyisen työnantajan liiketoimintaa.

Neuvottelutaktiikka:

 1. Aseta selkeä tavoitepalkka ja minimivaatimus itselle.
 2. Valmistaudu perustelemaan palkkapyyntösi arvokkaan panoksesi kautta.
 3. Ole valmis keskustelemaan myös muista eduista, kuten bonuksista tai koulutuksista.

Muista, että avoimuus ja faktapohjaiset argumentit vahvistavat neuvotteluasemaasi. Työpaikallasi vallitseva palkkauskulttuuri voi vaikuttaa keskustelun avoimuuteen, mutta älä anna sen lannistaa. Jokaisella on oikeus reiluun korvaukseen työstään.

Palkankehityksen näkymät

Palkankehitys key account managerin tehtävässä riippuu monista tekijöistä, kuten työkokemuksesta, koulutuksesta ja yrityksen maantieteellisestä sijainnista. Keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa vaihtelee, ja se on osoitus alan kilpailukyvystä ja kysynnästä.

Pienissä yrityksissä ja aloitteleville asiantuntijoille palkka voi olla alhaisempi, kun taas suuret kansainväliset yritykset tarjoavat yleensä kilpailukykyisemmän palkan. Kehittyneempi koulutus ja erikoistaidot voivat myös johtaa parempaan palkkaan.

Alla on lyhyt yhteenveto keskipalkasta suhteessa kokemukseen:

KokemusKeskipalkka (€/kk)
Alkuvaihe2 300 – 4 500
Keskivaihe4 573 – 6 500
Kokenut6 500 – 12 600

Palkka voi myös nousta kiinnostavan bonuksen tai provisioiden muodossa, jotka perustuvat myyntituloksiin tai asiakastyytyväisyyteen. Tämä voi merkittävästi lisätä key account managerin vuosiansioita.

Palkankehityksen näkymät ovat myönteiset niille ammattilaisille, jotka panostavat jatkuvaan oppimiseen ja haluavat pysyä eturintamassa muuttuvilla markkinoilla. Teknologian kehitys ja digitalisaatio voivat myös vaikuttaa palkkatasoon, sillä ne avartavat uusia mahdollisuuksia asiakkuuksien hallinnassa.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Key account managerin palkka vaihtelee paljon eri lähteiden, yrityksen koon ja työntekijän kokemuksen mukaan. Taulukossa on verrailtu palkkaa muiden ammattien palkkoihin. Hallinnonalan palkkoja katsottaessa key account managerin palkka on keskiverto.

Key account manager4500- 5400 euroa kuukaudessa
Diplomi-insinööri 5400 euroa /kk
Koneistaja2500- 3000 euroa /kk
Toimitusjohtaja7000- 30 000 euroa /kk
Hitsaaja3000- 3500 euroa /kk