Insinöörin palkka – Kuinka hyvin insinööri tienaa Suomessa?

Insinöörillä voi olla hyvinkin leveä työkenttä riippuen siitä, mihin tämä on erikoistunut ja millaiselle osaamiselle missäkin työympäristössä on tarvetta. Tämä aiheuttaa sen, että palkka saattaa vaihdella suuresti, mutta koska kaikki insinöörit ovat korkeakoulutettuja, voidaan palkasta antaa jotain osviittaa.

Palkan vaihtelu diplomin mukaan

Mikäli kyseessä on diplomi-insinööri, palkka on keskimäärin 5 400 euroa kuukaudessa. Jo vastavalmistuneellakin diplomi-insinöörillä palkka on mukavat 3 400 euroa kuukaudessa.

AMK-insinöörin palkka on hieman alempi, mutta selkeästi keskitasoa: keskimäärin insinööri tienaa kuntasektorilla 3 700 €/kk ja valtiolla 4 700 €/kk. Yksityisellä puolella palkka on keskimäärin noin satasen pienempi kuin valtiolla.

Lopulliseen palkkaan vaikuttaa myös toki se, onko kyseessä johtotehtävä vai ei. Myös jostain erikoisesta projektista saatetaan maksaa hieman enemmän. Työympäristöstä riippuen myös erilaisilla lisillä voi korottaa palkkaansa useimmilla satasilla.

Työtilanne Suomessa

Luonnontieteilijöistä on tällä hetkellä huutava pula Suomessa, joten insinööreillekin on työtä varsinkin, jos näillä on kiinnostusta opiskella hieman esimerkiksi biologiaa ja fysiikkaa oman alansa ulkopuolelta. Pitkien etäisyyksien Suomessa varsinkin liikenteen kanssa työskentelevillä insinööreillä on takuulla töitä, mikäli on valmis muuttamaan alueelle.

Monet insinöörit työllistävät myös itse itsensä ja tarjoavat erilaisia konsulttipalveluita kunnille, toisille yrityksille ja kuka nyt insinöörin lausuntoa sattuukin tarvitsemaan. Itsensä työllistämällä insinööri varmistaa, että työ koskee aina juuri hänen omaa osaamistaan ja töitä voi tehdä juuri sen verran kuin itse pystyy.