HR-assistentti palkka: Opas Aloittelijoille ja Kokeneille Ammattilaisille

HR-assistentin palkka määräytyy usein koulutuksen, kokemuksen, toimialan sekä työnantajan mukaan. HR-assistentin palkka on keskimäärin 3 000 – 3 200 euroa kuukaudessa. Tämä osio käsittelee palkan määräytymisen perusteita ja keskimääräisiä palkkatietoja.

Palkan määräytyminen

HR-assistentin palkka määräytyy monen muuttujan perusteella. Sektori, kuten kunta, valtio tai yksityinen sektori, vaikuttaa palkan suuruuteen. Lisäksi työkokemus, koulutustausta ja maantieteellinen sijainti ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa palkan suuruuteen.

Palkan vertailu

Palkkavertailu on tärkeä työkalu, kun halutaan ymmärtää HR-assistenttien palkkaeroja eri tekijöiden perusteella. Palkkaan voivat vaikuttaa merkittävästi sekä toimiala että yrityksen koko.

Toimialan vaikutus palkkaan

Palkkaerot toimialoittain ovat usein huomattavat. Kuntasektorilla HR-assistentin palkka oli 3 046 € kuukaudessa, valtiolla 3 179 € ja yksityisellä sektorilla palkka oli keskimäärin 3 070 € kuukaudessa. Nämä luvut perustuvat vuoden 2022 palkkatietoihin Suomessa.

Yrityksen koko ja palkka

Yrityksen koolla voi olla vaikutusta HR-assistentin palkkaan. Pienemmissä yrityksissä palkka voi olla alempi, kun taas suuret yritykset voivat tarjota kilpailukykyisempiä palkkoja houkutellakseen ja pitääkseen yllä pätevää henkilöstöä. Palkkatiedot näyttävät, että keskipalkat voivat vaihdella riippuen yrityksen koosta ja sen taloudellisista resursseista.

Palkan kehitys

HR-assistenttien palkka on nähtävissä selkeässä kehityskaaressa, johon vaikuttavat muun muassa kokemus ja koulutustaso.

Kokemuksen merkitys palkkaan

Kokemus näyttelee keskeistä roolia HR-assistentin palkkakehityksessä. Aloittelijan palkka sijoittuu yleensä alemmalle tasolle, mutta vuosien varrella palkka kasvaa systemaattisesti. Esimerkiksi vuonna 2022 kuntasektorin keskipalkka oli 3 046 €, yksityisellä sektorilla 3 070 € ja valtiolla 3 179 €. Tämä nousu johtuu työssä hankitusta kompetenssista ja vastuun lisääntymisestä.

Koulutuksen vaikutus

HR-assistenttien palkkatasoon vaikuttaa myös koulutustausta. Yleisesti ottaen, korkeampi tutkinto tai alan erityisosaaminen voi oikeuttaa korkeampaan palkkaan. Koulutuksen kautta hankitut erikoistaidot ja pätevyydet ovat arvostettuja ja heijastuvat palkkatasossa. Vuonna 2024 mediaanipalkka Suomessa oli ilmoitettu olevan 3 600 €, mikä indikoi koulutuksen kasvattavan mediaanipalkkaa suhteessa tietyissä tapauksissa.

HR-assistentin lisäedut ja palkkiot

HR-assistentin peruspalkan lisäksi monet yritykset tarjoavat erilaisia lisäetuja ja palkkioita, jotka voivat kasvattaa kokonaistuloja. Lisäedut riippuvat yleensä yrityksestä ja sen tarjoamasta etupaketista. Alla on listattuna yleisiä lisäetuja, joita HR-assistentit saattavat saada:

 • Bonusjärjestelmät: Monet organisaatiot tarjoavat vuosittaisia tai suoritukseen perustuvia bonuksia.
 • Lounasetu: Työnantaja voi tarjota lounassetelin tai lounasrahan, joka kattaa osan päivittäisistä ruokailukustannuksista.
 • Liikunta- ja kulttuuriedut: Työntekijöille voidaan tarjota liikunta- tai kulttuuriseteleitä, jotka edistävät henkilöstön hyvinvointia vapaa-ajalla.
 • Työterveyshuolto: Laajennetut työterveyspalvelut ovat tavallinen etu, ja ne sisältävät usein sairaanhoidon lisäksi myös ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.
 • Työsuhdematkalippu: Joukkoliikenteen kuukausiliput ovat etu, joka tukee työmatkojen kustannuksia.
 • Elinikäinen oppiminen: Koulutus- ja kehittämismahdollisuudet, joihin sisältyy mahdollisesti myös koulutuskustannusten kattaminen.

Työantajat voivat myös tarjota muita etuja, kuten joustavan työajan, etätyömahdollisuudet, tai ylimääräiset vapaapäivät, jotka lisäävät työssä joustavuutta ja työntekijän työhyvinvointia. Lisäetujen laatu ja laajuus voivat vaikuttaa merkittävästi työntekijän kokonaisansioihin ja työtyytyväisyyteen.

Palkkaneuvottelut HR-assistentin työssä

Kun HR-assistentti lähestyy palkkaneuvotteluja, on tärkeää valmistautua huolellisesti. Palkkaneuvotteluissa menestyminen edellyttää usein markkina-arvon ymmärtämistä ja omien ansioitten esilletuontia.

Markkinatilanne: HR-assistentin palkat vaihtelevat usein sektorista riippuen. Julkisella sektorilla palkat saattavat olla korkeammat, kun taas yksityisellä sektorilla palkkahaitari on laaja.

 • Kuntasektori: Keskimääräinen palkka noin 3 046 €
 • Valtio: Keskimääräinen palkka noin 3 179 €
 • Yksityinen sektori: Keskimääräinen palkka noin 3 070 €

Oma kokemus ja osaaminen: HR-assistentin tulisi tuoda neuvotteluissa esiin kokemuksensa ja osaamisensa. Jos henkilöllä on aiempaa kokemusta tai erityisiä taitoja, jotka ovat arvokkaita työnantajalle, voi se olla peruste palkan korotukselle.

Tavoitepalkka: On suositeltavaa määrittää tavoitepalkka etukäteen. Mediaanipalkka HR-assistentille Suomessa on suunnilleen 2 650 € kuukaudessa. Palkkahaarukka yleensä vaihtelee välillä:

 • Alaraja: 2 275 €
 • Yläraja: 3 275 €

Neuvotteluissa kannattaa pyrkiä realistiseen ja perusteltuun palkkapyyntöön, joka vastaa kyseisen henkilön osaamista ja työmarkkinatilannetta. Hyvin perustellut argumentit ja ammattitaito voivat auttaa saavuttamaan tavoitellun palkkatason.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

HR-assistentin palkka Suomessa heijastaa heidän vastuualuettaan ihmisten hallinnollisissa tehtävissä, mutta miten se vertautuu muihin ammatteihin? Vuoden 2022 tietojen perusteella, kuntasektorilla HR-assistenttien keskipalkka oli 3 046 euroa kuukaudessa.

Vertailun vuoksi, HR-asiantuntijoiden keskipalkka oli korkeampi, noin 3 550 euroa, mediaanipalkan ollessa 3 600 euroa. Tämä ero kuvastaa laajempaa osaamisvaatimusta ja vastuuta, jota asiantuntijat kantavat. Assistenttien palkat kuitenkin kasvoivat vuoden aikana, mikä osoittaa ammatillisen kehityksen ja palkkauksen nousun mahdollisuuden alalla.

Toisessa vertailussa, kuntasektorin assistenttien keskipalkka oli 2 703 euroa, selkeästi alempi kuin HR-assistentilla. Yksityisellä sektorilla vaihtelu on suurempaa, HR-assistenttien keskipalkan ollessa 3 070 euroa, kun taas muiden assistenttien keskipalkka oli 3 247 euroa.

Pieni taulukko HR-ammattilaisten palkasta verrattuna muihin sektorin ammatteihin (keskipalkat vuodelta 2022):

AmmattiPalkka keskimäärin /kk
HR-assistentti3 046 €
HR-asiantuntija3 300 – 3 7000
Sihteeri 2 300 – 2 900
Johdon assistentti3 100 – 3 700
Assistentti2 600 – 3300

Kyseiset erot ammattien välillä heijastavat vaadittua koulutustasoa, työn monimutkaisuutta ja kantamaa vastuuta.