Henkilökohtaisen avustajan palkka: Paljon palkkaa saat tällä työllä?

Henkilökohtaisen avustajan palkka oli keskimäärin 2 180 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Henkilökohtaisen avustajan palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. Työehtosopimuksen mukaan avustajille maksetaan tuntipalkkaa, joka määräytyy palkkaryhmän (A tai B), kokemuslisän ja työpaikan sijainnin (pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen tai muu Suomi) perusteella.

Henkilökohtaisen avustajan palkkaan vaikuttaa työpaikan sijainti. Pääkaupunkiseudulla palkka on yleensä hieman korkeampi kuin muualla Suomessa.

Henkilökohtaisen avustajan palkkaan voi vaikuttaa myös se, kuinka paljon tunteja hän työskentelee. Jos avustaja työskentelee vain osa-aikaisesti, hänen tuntipalkkansa voi olla hieman korkeampi kuin henkilökohtaisen avustajan, joka työskentelee kokopäiväisesti.

On tärkeää huomata, että henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan vammaispalvelun toimesta. Lisäksi vammaispalvelu on velvollinen korvaamaan sijaisen palkkaamisesta aiheutuneet kulut, jos henkilökohtainen avustaja on arkipyhävapaalla.

Palkkausjärjestelmät

Henkilökohtaisen avustajan palkkausjärjestelmät voivat vaihdella sen mukaan, onko kyseessä kunnallinen vai yksityinen työpaikka. Tässä osiossa käydään läpi nämä kaksi palkkausjärjestelmää.

Kunnallinen Palkkausjärjestelmä

Kunnallisella sektorilla henkilökohtaisen avustajan palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkausjärjestelmässä huomioidaan työntekijän kokemus ja koulutus. Kunnallisella sektorilla työskentelevien henkilökohtaisten avustajien palkka on yleensä korkeampi kuin yksityisellä sektorilla työskentelevien.

Yksityinen Palkkausjärjestelmä

Yksityisellä sektorilla henkilökohtaisen avustajan palkka määräytyy yleensä työehtosopimuksen mukaan. Työehtosopimuksessa määritellään työntekijän palkkaus, työajat ja työsuhteen ehdot. Yksityisellä sektorilla henkilökohtaisen avustajan palkka voi vaihdella työnantajakohtaisesti. Palkkausjärjestelmässä huomioidaan yleensä työntekijän kokemus ja koulutus.

Yksityisellä sektorilla henkilökohtaisen avustajan palkka voi olla alhaisempi kuin kunnallisella sektorilla, mutta yksityisellä sektorilla voi olla enemmän joustavuutta työaikojen suhteen. On tärkeää huomata, että henkilökohtaisen avustajan palkkausjärjestelmät voivat vaihdella työnantajakohtaisesti, joten tarkat tiedot kannattaa selvittää työnantajalta ennen työsopimuksen allekirjoittamista.

Työehtosopimukset ja Palkka

KVTES

Henkilökohtaiset avustajat, jotka työskentelevät julkisella sektorilla, kuuluvat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) -sopimuksen piiriin. KVTES-sopimuksen mukaan henkilökohtaisen avustajan palkka määräytyy palkkaryhmän ja työkokemuksen perusteella. Palkkaryhmät A ja B määrittävät avustajan palkkauksen tason. Palkkaryhmän A mukainen tuntipalkka on 12,51–17,12 euroa, kun taas palkkaryhmän B mukainen tuntipalkka on 9,92–13,56 euroa.

TES

Henkilökohtaiset avustajat, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla, kuuluvat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (TES) piiriin. TES-sopimuksen mukaan henkilökohtaisen avustajan palkka määräytyy työkokemuksen ja työpaikan sijainnin perusteella. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) henkilökohtaisen avustajan aloituspalkka on noin 12,15 euroa tunnissa, kun taas muualla Suomessa aloituspalkka on noin 11,05 euroa tunnissa.

Lisäksi henkilökohtaisen avustajan palkkaan vaikuttavat työsuhteen kesto, koulutus ja mahdolliset lisätehtävät. Henkilökohtaisen avustajan työ on vastuullista ja vaativaa, joten palkkauksen tulee olla oikeudenmukaista ja vastata työn vaativuutta.

Palkka verrattuna muihin ammateihin

Henkilökohtaisen avustajan palkka on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat ammatin houkuttelevuuteen. Vaikka palkkaus vaihtelee alueittain ja työnantajittain, henkilökohtaisen avustajan palkka on yleisesti ottaen kohtuullinen verrattuna muihin samankaltaisiin ammatteihin.

Henkilökohtaisen avustajan palkka on keskimäärin 2 180 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Tämä on hieman korkeampi kuin esimerkiksi lastenhoitajan tai kotiapulaisen palkka. Toisaalta se on matalampi kuin esimerkiksi sairaanhoitajan tai lähihoitajan palkka.

Henkilökohtaisen avustajan palkka voi vaihdella myös sen mukaan, onko työnantaja julkinen vai yksityinen. Yksityisellä sektorilla henkilökohtaisen avustajan palkka on keskimäärin hieman korkeampi kuin kuntasektorilla. Tämä johtuu osittain siitä, että yksityisellä sektorilla työskentelevät henkilökohtaiset avustajat ovat usein koulutetumpia ja kokeneempia.

Vaikka henkilökohtaisen avustajan palkka ei ole korkein mahdollinen, monet pitävät ammattia erittäin palkitsevana henkilökohtaisen avun antamisen ja asiakkaiden kanssa työskentelyn vuoksi.