Copywriter palkka: Kuinka paljon voit tienata kirjoittajana?

Copywriterin palkka heijastaa usein henkilön kokemusta, taitoja sekä työtehtävän vaativuutta. Suomessa copywritereiden kuukausipalkat vaihtelevat yleensä 2 500 eurosta noin 5 200 euroon kuukaudessa. Copywriterin palkka on keskimäärin 3 944 euroa, mutta palkat voivat vaihdella sekä koulutus- että kokemustason mukaan.

KokemusPalkkahaitari
Aloittelijanoin 2 500 €
Kokenutjopa 5 200 €

Palkkatiedot perustuvat moniin anonyymeihin lähteisiin, ja ne tarjoavat arvokasta tietoa työnhakijoille sekä alan ammattilaisille. Median palkka ilmoitetaan usein noin 3 500 euroa kuukaudessa. On tärkeää muistaa, että palkkaan voivat vaikuttaa monenlaiset tekijät, kuten:

 • Työkokemus ja erikoistaidot
 • Koulutustaso
 • Työnantajan toimiala ja koko
 • Sijainti

Lisäksi copywritereiden palkkaan vaikuttavat tekijät kuten bonukset, provisiot ja muut mahdolliset lisäedut. Nämä voivat nostaa kokonaisansioita merkittävästi. Palkat heijastavat myös yleisiä työmarkkinan trendejä ja talouden tilaa, ja ne voivat muuttua vuosittain.

Palkkaerot alueittain

Copywriterin palkassa on havaittavissa alueellisia eroja Suomessa. Pääkaupunkiseutu tarjoaa keskimäärin korkeampia kuukausipalkkoja, kun taas muilla kaupunkialueilla palkat voivat olla maltillisempia.

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, copywriterien palkat ovat tyypillisesti korkeammat kuin muualla Suomessa. Keskimääräinen kuukausipalkka tällä alueella voi olla noin 3 944 euroa.

Muut kaupungit

Copywriterin palkka muissa Suomen kaupungeissa, kuten Tampereella, Turussa ja Oulussa, on yleisesti ottaen alempi kuin pääkaupunkiseudulla. Kuukausipalkka näillä alueilla vaihtelee usein 2 500 euron ja 5 100 euron välillä.

Kokemuksen vaikutus palkkaan

Kun tutkitaan copywriterin palkkaa Suomessa, vuosien kertyminen alalla näkyy usein myönteisenä kehityksenä palkkakuittauksessa. He, jotka ovat vasta aloittelevia tekstintuottajia, saattavat havaita palkkansa olevan markkinoiden alempaa tasoa. Kuitenkin, kokemuksen myötä copywriterit voivat odottaa palkkansa kasvavan.

Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka palkka voi kehittyä kokemuksen karttuessa:

 • Aloittelija: Usein palkka asettuu 2 500 – 3 500 euron kuukausitasolle.
 • Kokeneemmat: Kokemusvuosien lisääntyessä, copywriterit voivat saavuttaa yli 3 500 euron mediaanipalkan.

Suuremman kokemuksen omaavat ammattilaiset ovat usein kehittäneet laajempaa osaamista ja voivat siten hankkia vaativampia ja paremmin palkattuja projekteja. Tämä näkyy tilastoissa, joissa pitkään alalla työskennelleiden palkka voi ylittää 5 000 euroa kuukaudessa. Työkokemus ei vain lisää heidän arvoaan työmarkkinoilla, vaan tarjoaa myös lisää neuvottelumahdollisuuksia korkeampaan palkkaukseen.

Toimialakohtaiset palkkaerot

Sekä alakohtainen tarve että alueelliset taloudelliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi copywritereiden palkkoihin eri toimialoilla. Esimerkiksi markkinointi- ja mainostoimistoissa työskentelevät copywriterit voivat saada erilaisia palkkoja kuin vaikkapa teknologiateollisuudessa tai julkisella sektorilla työskentelevät copywriterit.

Teknologiateollisuus: Copywriterit teknologiayrityksissä voivat saada korkeampia palkkoja johtuen alan nopeasta kasvusta ja erikoistunutta osaamista vaativasta sisällöntuotannosta.

Mainostoimistot: Mainostoimistoissa työskentelevien copywriterien palkat saattavat vaihdella laajasti. Luovien kampanjojen luonti ja brändistrategioiden kehittäminen voivat heijastua palkan suuruuteen.

Julkiset laitokset: Julkisella sektorilla toimivien copywriterien palkat ovat usein matalampia, mutta työ voi tarjota muita etuja ja vakautta, jotka puuttuvat yksityiseltä sektorilta.

Riippuen alasta ja kokemuksesta, copywriterit saattavat nähdä erilaisia palkkatasoja:

 • Teknologia: Yleensä korkeammat palkat
 • Mainostoimistot: Laaja vaihteluväli
 • Julkinen sektori: Usein matalammat palkat

Näiden erojen ymmärtäminen auttaa potentiaalisia copywritereitä arvioimaan ja vertailemaan työmahdollisuuksia eri sektoreilla.

Freelance copywriterin tulot

Freelance copywriterin tulot Suomessa vaihtelevat eri tekijöiden mukaan. Nämä tekijät voivat olla esimerkiksi kokemus, erikoistuminen tietylle alalle, asiakaskunta sekä työmäärä. Ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä keskipalkkaa freelance copywritereille, koska tulot riippuvat pitkälti projektien määrästä ja niistä neuvotelluista hinnoista.

Tulojen vaihtelu:

 • Alhaisempi pää: Jotkut freelancerit saattavat ansaita noin 2500 euroa kuukaudessa.
 • Korkeampi pää: Kokeneet freelance copywriterit voivat ansaita yli 5000 euroa kuukaudessa.

Yksittäiset projektit saattavat vaihdella muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin riippuen projektin laajuudesta ja vaativuudesta. Ilmoitetut tuloarviot antavat suuntaa siitä, mitä freelance copywriterit eri osaamistasoilla voivat Suomessa tienata.

Tuntiveloituksen osalta, freelancerit voivat määritellä omat ratesa perustuen kokemukseen ja tarjottavien palveluiden luonteeseen. Tämä mahdollistaa joustavamman hinnoittelun ja palkitsevamman työskentelymallin niille, jotka pystyvät houkuttelemaan ja säilyttämään asiakkaita. Freelance copywriterit vastaavat itse myös omista sosiaaliturvamaksuistaan ja veroistaan, mikä myös vaikuttaa käteen jääviin tuloihin.”

Esimerkkejä tuloista:

 • Projekti peruste: 500 € – 2000 € /projekti
 • Tuntiperuste: 50 € – 120 € /tunti

Freelance copywritereiden tulojen selvittämisessä voi auttaa myös palkkavertailuun ja freelance-journalistien järjestöjen antama tieto.

Palkan sivuedut ja bonukset

Kun puhutaan copywriterin palkasta Suomessa, tärkeää on tunnistaa, että peruspalkan lisäksi monilla työntekijöillä on mahdollisuus saada erilaisia sivuetuja ja bonuksia. Nämä voivat merkittävästi nostaa työntekijän kokonaistuloja ja lisätä työtyytyväisyyttä.

Sivuedut voivat sisältää esimerkiksi:

 • Liikunta- ja kulttuurisetelit: Tarjolla voi olla seteleitä tai kortteja, jotka mahdollistavat alennuksia liikunta- ja kulttuuripalveluihin.
 • Lounasedut: Työntekijälle voidaan tarjota lounasseteliä tai lounasrahaa, mikä auttaa kattamaan päivittäisiä ruokailukustannuksia.
 • Työsuhdematkalippu: Matkakortti tai tuetut matkakulut työmatkoihin.
 • Työterveyshuolto: Kohennettu työterveyshuolto, joka ylittää lain minimivaatimukset.

Bonukset taas voivat perustua:

 • Yrityksen tulokseen: Vuotuiset tai kvartaaliset bonukset saattavat riippua yrityksen taloudellisesta suoriutumisesta.
 • Henkilökohtaiseen suoritukseen: Bonuksia voi saada hyvin tehdystä työstä tai projekteista, jotka ovat tuottaneet menestystä.

Listatut edut vaihtelevat yrityksestä toiseen ja toisinaan ne voivat olla neuvoteltavissa työsopimusvaiheessa. Erityisesti luovilla aloilla, kuten copywriting, näitä etuja tarjotaan usein työntekijöiden motivaation ja työssä viihtyvyyden ylläpitämiseksi.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Copywriterien palkat Suomessa ovat varsin kilpailukykyisiä verrattuna muihin ammatteihin. Vuonna 2022 keskimääräinen kuukausipalkka copywritereille oli 3 944 euroa, mikä on pienoinen lasku edellisestä vuodesta.

Muita ammatteja tarkastelemalla voidaan havaita eroja. Esimerkiksi kuntasektorilla työskentelevien ylilääkäreiden keskiarvoinen kuukausipalkka oli 9 122 euroa, selvästi suurempi kuukausiansio kuin copywritereilla. Yksityisellä sektorilla konsultit ja asiantuntijat saavat usein myös korkeampia palkkoja kuin copywriterit.

Alla olevassa taulukossa on vertailtu copywriterin palkan mediaania muihin ammatteihin (vuonna 2022):

AmmattiKeskimääräinen kuukausipalkka
Copywriter3 944 €
Lääkäri 5 500 – 7 000 €
Insinööri noin 5 400 €
Sosionomi2 600 – 3 400 €

Tämä vertailu antaa käsityksen siitä, missä suhteessa copywriterien palkkataso liikkuu muihin ammatteihin nähden. Palkkaerot voivat heijastaa koulutusvaatimuksia, työn vaativuutta ja vastuun määrää eri ammateissa.