Account Managerin palkka – Mitä voit odottaa tienaavasi?

Account manager, suomeksi asiakaspäällikkö, vastaa yrityksen asiakassuhteiden hallinnasta ja kehittämisestä. He työskentelevät tiiviisti asiakkaiden kanssa tunnistaakseen heidän tarpeensa ja varmistaakseen, että palvelut tai tuotteet täyttävät nämä odotukset. Monipuoliset vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa, kun account manager neuvottelee sopimuksista ja ylläpitää positiivisia suhteita. Account managerin palkka on keskimäärin noin 4 000 – 4 200 euroa kuukaudessa.

Heidän tärkeimpänä tehtävänään on luoda ja ylläpitää pitkäkestoisia asiakassuhteita, jotka edistävät molemminpuolista taloudellista menestystä. Lisäksi asiakaspäällikkö työskentelee usein tiiviissä yhteistyössä myynnin ja markkinoinnin kanssa tavoitteenaan löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Palkkatiedot osoittavat, että Palkkahaarukka voi vaihdella kokemuksen, toimialan ja sijainnin mukaan. Esimerkiksi aloittelevan account managerin palkka voi olla noin 2 000 euroa kuukaudessa, kun taas kokeneempien henkilöiden ansio voi nousta 9 100 euroon kuukaudessa.

Account Managerin Palkkataso

Account Managerin palkka heijastaa työntekijän kokemusta ja vastuualueita. Palkat vaihtelevat suuresti junior-tason tehtävistä aina kokeneiden ammattilaisten tehtäviin.

Aloittelijoiden Palkat

Aloittavien Account Managerien palkka pyörii yleensä 2 000 euron kieppeillä kuukaudessa. Tämä summa on tyypillinen vastavalmistuneille tai alalle siirtyville, joilla on vähän tai ei lainkaan aikaisempaa työkokemusta kyseisessä roolissa.

Kokeneiden Palkat

Kokeneiden Account Managerien kuukausipalkka nousee huomattavasti, ja se voi yltää jopa 9 100 euroon. Palkka reflektoi yleensä monien vuosien työkokemusta, korkeaa vastuutasoa ja kattavaa toimialan tuntemusta.

Palkan Muodostuminen

Account managerin palkka Suomessa koostuu useasta tekijästä, jotka yhdessä määrittävät kokonaisansiot.

Peruspalkka

Peruspalkka muodostaa account managerin palkan perustan, ja se määräytyy työn vaativuuden mukaan. Suomessa account managerien peruspalkat vaihtelevat huomattavasti, 2115 palkkatiedon perusteella keskiarvo on noin 4 185 euroa kuukaudessa.

Provisiot ja Bonukset

Provisiot ovat tulospohjaisia lisäansiota, jotka lasketaan yleensä myyntituloksen perusteella. Bonusten osalta ne voidaan määritellä saavutettujen tavoitteiden tai muiden kriteerien täyttymisen myötä. Provisiot ja bonukset kannustavat account managereita parempiin suorituksiin ja ovat merkittävä osa kokonaisansioita.

Muut Edut

Muut edut voivat sisältää laajan kirjon työsuhde-etuja, kuten:

 • Työterveyshuolto
 • Lounasedut
 • Liikunta- ja kulttuurisetelit
 • Matkakustannusten korvaukset
 • Autoetu

Nämä edut tuovat lisäarvoa peruspalkan päälle ja ovat tärkeä osa työntekijän kokonaistuloja.

Palkkaerot Toimialoittain

Palkkaerot eri toimialoilla voivat olla huomattavia. Account managerin roolissa palkkaus heijastelee usein toimialan taloudellista tilannetta, kyseessä olevan yrityksen kokoa sekä tehtävän vaatimaa osaamista.

Teknologia-ala tunnetaan kilpailukykyisistä palkoista, ja account managerit voivat siellä nauttia keskimääräistä korkeammista ansioista. Markkinointi- ja mainostoimistot tarjoavat myös hyviä palkkamahdollisuuksia, sillä luovilla aloilla asiakassuhteiden hoitaminen on keskeistä.

Toisaalta, palkkatilanteet voivat vaihdella seuraavasti:

 • Julkishallinto: Täällä palkat ovat tyypillisesti matalampia, mutta työ voi tarjota muita etuja, kuten paremman työ- ja vapaa-ajan tasapainon.
 • Valmistava teollisuus: Tässä sektorissa palkat heittelevät suuresti, riippuen erikoistumisesta ja tuotteiden kysynnästä markkinoilla.

Keskimääräinen palkka eri toimialoilla:

 • Teknologia: 4 500 €/kk
 • Mainostoimisto: 3 800 €/kk
 • Julkishallinto: 3 200 €/kk
 • Teollisuus: 3 500 €/kk

On tärkeää muistaa, että nämä luvut ovat suuntaa antavia ja voivat vaihdella esimerkiksi sijainnin, kokemuksen tai yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan. Lisäksi bonusjärjestelmät ja muut kannustimet voivat merkittävästi vaikuttaa account managerin kokonaisansioihin toimialasta riippuen.

Työkokemuksen Vaikutus Palkkaan

Työkokemuksella on merkittävä rooli Account Managerin palkan määräytymisessä. Aloittelijoiden palkat voivat olla suhteellisen matalampia, mutta kokemuksen karttuessa heidän ansiotasonsa tyypillisesti kasvaa. Eri lähteiden mukaan palkka voi vaihdella suuresti työkokemuksen mukaan.

Esimerkkejä keskimääräisistä kuukausipalkoista työkokemuksen mukaan:

 • Alle 2 vuotta: Usein palkka voi alkaa noin 2 000 eurosta kuukaudessa.
 • Yli 5 vuotta: Keskipalkka nousee ja voi olla noin 4 000-5 000 euroa kuukaudessa.
 • Yli 10 vuotta: Erikoistuneemmilla ja kokeneemmilla Account Managereilla palkka voi kohota jopa yli 5 000 euroon.

Tässä yhteydessä on myös huomattava, että suurempi vastuu ja vaativammat asiakkuudet voivat edelleen nostaa palkkaa. Key Account Manager -nimikkeellä työskentelevien henkilöiden, jotka usein hoitavat suurimpia ja tärkeimpiä asiakkuuksia, on raportoitu saavan keskimäärin korkeampia palkkoja.

Palkkaan vaikuttavat myös muut tekijät, kuten koulutus, erityisosaaminen ja työn sijainti. Työkokemuksen ohella nämä seikat voivat johtaa merkittäviin eroihin Account Managereiden ansioissa.

Koulutuksen Vaikutus Palkkaan

Koulutuksella on merkittävä rooli Account Managerin palkan muodostumisessa Suomessa. Korkeampi koulutustaso voi avata ovia monipuolisempiin työtehtäviin ja sitä myöten vaikuttaa myönteisesti palkkaan. Yleensä koulutustaustan odotetaan vastaavan tehtävän vaatimuksia – esimerkiksi kaupallisella alalla kaupallinen korkeakoulututkinto on usein toivottu.

Koulutuksen lisäksi työkokemus on tärkeä tekijä palkan määrittelyssä. Kuitenkin, koulutuksen antama perusta auttaa Account Manageria ymmärtämään liiketoiminnan hienouksia sekä kehittämään tarvittavia taitoja. Koulutustaustasta riippuen, palkka voi vaihdella merkittävästi eri työntekijöiden välillä, ja tämä korostuu erityisesti uran alkuvaiheessa.

Esimerkkejä koulutuksen vaikutuksesta palkkaan:

 • Perustutkinto: Pääsääntöisesti lähtöpalkka muodostuu tämän tason tutkinnon pohjalta.
 • Erikoistumisopinnot: Lisäkoulutukset ja sertifikaatit voivat olla perustutkintoa korkeamman palkan perustelu.
 • Jatko-opinnot: MBA tai muu vastaava jatkotutkinto voivat avata ovet korkeampiin johtotehtäviin, joissa palkka voi nousta huomattavasti.

Koulutus luo pohjan, mutta todellinen palkkakehitys tapahtuu usein näyttämällä osaamista käytännön työssä. Pätevän Account Managerin taidot kehittyvät jatkuvasti, ja säännöllinen itsensä kehittäminen ja uusien taitojen oppiminen ovat avainasemassa palkkakehityksessä.

Palkka verrattuna muihin ammatteihin

Account managerin palkka Suomessa vaihtelee laajasti. Pienimmät palkat alkavat noin 2 000 eurosta kuukaudessa, kun taas korkeimmat voivat nousta jopa 9 100 euroon kuukaudessa. Keskimäärin he voivat odottaa ansaitsevansa noin 4 185 euroa kuukaudessa, mikä asettaa heidät monien muiden ammattien yläpuolelle palkkahaitarissa.

Palkan vertailu muiden ammattien palkkoihin:

 • Henkilökohtaisen avustajan palkka on keskimäärin 2 180 euroa kuukaudessa, mikä on alhaisempi kuin account managerien keskiansio.
 • Kuntasektori ja valtiosektori tarjoavat usein eri palkkatasoja, minkä lisäksi ammattinimikkeiden palkat vaihtelevat alalla riippuen työn monimutkaisuudesta ja vastuusta.

Palkkaan vaikuttavat monet tekijät, kuten koulutus, työkokemus ja vastuualueet. Lisäksi eri toimialat ja työtehtävät voivat tarjota account managereille eri palkkatasoja. Heidän palkkansa heijastaa usein heidän kykyjään neuvotella ja hallita yrityssuhteita, jotka ovat kriittisiä liiketoiminnan menestykselle.

Palkkaneuvottelut

Palkkaneuvotteluissa on kyse sovittelusta ja strategiasta. Kun henkilö on valmistautunut hyvin, hänellä on paremmat mahdollisuudet saada toivomansa korvaus työstään. Account managerin tehtävässä palkka voi vaihdella laajasti, riippuen kokemuksesta, toimialasta ja sijainnista, mutta neuvottelutaidot ovat aina avainasemassa.

Valmistautuminen
Ennen neuvotteluja on tärkeää:

 • Tietää nykyinen markkinapalkkataso.
 • Pohjata pyyntönsä näihin lukemiin ja henkilökohtaiseen arvoon yrityksessä.

Strategian luominen
Hyvä neuvottelija:

 • Ottaa puheeksi palkan säännöllisesti.
 • On valmis keskustelemaan urakehityksestään ja siihen liittyvistä palkkamuutoksista.

Esiintyminen
Neuvottelutilanteessa tulee:

 • Olla rohkea, mutta kunnioittava.
 • Käyttää konkreettisia esimerkkejä omasta panoksestaan yrityksen menestykseen.

Neuvottelujen ajoitus
Ihanteellinen hetki palkkaneuvotteluille voi olla:

 • Kun työnkuva laajenee.
 • Vuositarkastuksen yhteydessä.

Palkkaneuvottelut voivat aluksi tuntua kiusallisilta, mutta hyvällä valmistelulla ja aktiivisella otteella on mahdollista edetä uralla ja saavuttaa palkkatavoitteet. Account managerina on tärkeää pitää mielessä, että neuvottelut ovat kahdenpuoleinen prosessi, jossa molempien osapuolten tarpeet pyritään kohtaamaan.